skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen oppijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana NY-yrittäjät (oppijat) käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman ja NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yritys toimii oppimisen välineenä, joka tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

Mitä ohjelmassa oppii?

  • Työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen
  • Omien ideoiden kehittäminen ja idesta tuotteeksi prosessin oppiminen käytännössä
  • Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
  • Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitojen kehittäminen
  • Taloudellisen ajattelun kehittäminen
  • Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
  • Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
  • Liiketoimintaosaamisen kuten markkinoinnin, taloushallinnon ja johtamisen tärkeyden huomaaminen ja perusasioiden oppiminen

Ohjelman kulku

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on jaettu neljään pääteemaan:

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Lukukausi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukukauden mittaisena joko syksyllä tai keväällä. Syyslukukaudella aloitus elokuussa ja ohjelma päättyy joulukuussa. Kevätlukukaudella aloitus tammikuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Lukuvuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukuvuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin elokuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Kalenterivuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa kalenterivuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin tammikuussa ja päättyy joulukuussa.

Maksaako ohjelmaan osallistuminen?

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija. Nuori Yrittäjyys ry lähettää rekisteröintimaksujen laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen. Oppilaitos saattaa periä maksun oppijoilta, tarkista asia omalta opettajaltasi.

NY-yritystä perustettaessa NY-yrittäjät sijoittavat omaa rahaa yritykseen 10-100€/osallistuja, josta tulee yrityksen alkupääoma. Pääoma menee yritystoiminnan käynnistämiseen: materiaalihankinnat tai pienet investoinnit esimerkiksi käyntikortteihin ja esitteisiin.

Tapahtumat ja kilpailut

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia ohjelmaan liittyviä kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Eri kilpailuja ovat mm. paras liikeidea, paras graafinen ilme ja paras internet -kokonaisuus, jotka kaikki tukevat NY-yritysten toimintaa ja kehittävät ideoita.

Kilpailuiden lisäksi lukuvuoden aikana useilla paikkakunnilla järjestetään Uskalla Yrittää -semifinaaleita, jotka kokoaa alueen NY-yritykset messutapahtumaan esittelemään yritystään ja tekemään myyntityötä. Semifinaalin parhaat NY-yritykset pääsevät kilpailemaan SM-voitosta kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa. Lue lisää Uskalla Yrittää -tapahtumista ja katso alueesi semifinaalin ajankohta.

Kilpailujen tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia oman osaamisen esittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Alueellisessa semifinaalissa ja valtakunnallisessa finaalissa on hyvä mahdollisuus tutustua muihin NY-yrityksiin ja niiden toimintaan.

Back To Top