skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen oppijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden, lukukauden tai kalenterivuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana NY-yrittäjät (oppijat) käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman ja NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yritys toimii oppimisen välineenä, joka tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

Ohjelma peruskoulussa

hohke_ny

Ohjelma lukiossa

amove_software_ny

Ohjelma ammattiopistossa

dokker_ny

Mitä ohjelmassa oppii?

Työelämätaitoja ja yrittäjämäistä asennetta
Ideasta tuotteeksi prosessin oppiminen
Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitoja
Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
Liiketoimintaosaamista; markkinointia & taloushallintoa

Vaikuttavuus

Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %
Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %
Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %
Ymmärsin oman työni arvon 58 %
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Poimintoja NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).

Ohjelman kulku

Tämä sivusto tarjoaa NY-yrityksille tietoa ja ohjausta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman toimintaan ja sen vaiheisiin sekä tietoa kilpailuista ja muista ohjelmaan liittyvistä tapahtumista. Myös NY-yritysten rekisteröinti tapahtuu tämän sivuston kautta.

Opinto-ohjelmassa NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajaksi. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelman jälkeen oppijat voivat liittyä NY-alumniksi.

Tapahtumat ja kilpailut

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia ohjelmaan liittyviä kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Eri kilpailuja ovat mm. paras video pitchparas liikeidea, paras graafinen ilme ja paras internet -kokonaisuus, jotka kaikki tukevat NY-yritysten toimintaa ja kehittävät ideoita.

Kilpailuiden lisäksi lukuvuoden aikana useilla paikkakunnilla järjestetään Uskalla Yrittää -semifinaaleita, jotka kokoaa alueen NY-yritykset messutapahtumaan esittelemään yritystään ja tekemään myyntityötä.

Semifinaalin parhaat NY-yritykset pääsevät kilpailemaan SM-voitosta kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa. Lue lisää Uskalla Yrittää -tapahtumista ja katso alueesi semifinaalin ajankohta.

Kilpailujen tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia oman osaamisen esittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Alueellisessa semifinaalissa ja valtakunnallisessa finaalissa on hyvä mahdollisuus tutustua muihin NY-yrityksiin ja niiden toimintaan.

Ohjelman suoritustavat ja ajankohdat

Lukukausi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukukauden mittaisena joko syksyllä tai keväällä. Syyslukukaudella aloitus elokuussa ja ohjelma päättyy joulukuussa. Kevätlukukaudella aloitus tammikuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF -muodossa tästä.

Lukuvuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukuvuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin elokuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Lataa vuosikello PDF-muodossa tästä.

Kalenterivuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa kalenterivuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin tammikuussa ja päättyy joulukuussa.

Bisnesvuosi -kokonaisuus

Bisnesvuosi on uusi kokonaisuus, jossa yhdistyvät TATin Bisneskurssit ja NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma.

TATin neljästä Bisneskurssista on koottu valikoivasti materiaalia, joista on rakennettu uusi digitaalinen Bisnesvuosi -kokonaisuus, joka on jaettu neljään eri steppiin. Tässä digitaalisessa Bisnesvuosi -materiaalissa opiskellaan kaupalliseen osaamiseen liittyviä asioita, joita oppija soveltaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. TATin Bisnesvuosi -materiaalia käytetään NY:n Bisnesvuosi -toiminnan rinnalla.

TATin Bisnesvuosi -materiaali pääsääntöisesti opiskelua ilman tehtäviä, mutta mukana on joitakin pieniä tehtäviä, kuten avoimia kysymyksiä tai kommentointitehtäviä. Ensimmäisessä stepissä opiskellaan vuorovaikutus ja neuvottelutaitoja. Toisessa stepissä opitaan ratkaisumyynnin, markkinoinnin ja kaupallistamisen perusteita. Kolmas steppi keskittyy yrityksen strategiamalleihin ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Neljäs steppi keskittyy laskentatoimeen, eli yrityksen tuloslaskelman ja taseen ymmärtämiseen.

HUOM. Oppilaitoksen on otettava Bisnesvuosi käyttöön, jotta voit hyödyntää materiaalia. Kysy lisää opettajaltasi.

Lisätietoja TATin Bisneskursseista: bisneskurssit.fi

Usein kysyttyä

Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta, joten sinun täytyy osallistua koulun tarjoamalle NY Vuosi yrittäjänä -kursille/opetusjaksolle. Jos koulussasi ei ole tarjolla kurssia, kysy sitä opettajalta. NY-yritystä ei siis voi perustaa vapaa-ajalla.

Ohjelmaan voi yleensä osallistua vain kerran peruskoulun, lukion tai ammatillisen toisen asteen opintojen aikana.

Ohjelmaan on mahdollista osallistua uudelleen eri liikeidealla, joka poikkeaa tunnistettavasti aiemmasta liikeideasta. Lisäksi NY-yrityksen nimen tulee olla eri kuin aiemman nimen. Verohallinto linjaa ohjeessaan, että NY-yrityksen toiminta-aika on enintään yksi lukuvuosi/kalenterivuosi.

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija. Nuori Yrittäjyys ry lähettää rekisteröintimaksujen laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen. Oppilaitos saattaa periä maksun oppijoilta, tarkista asia omalta opettajaltasi.

NY-yritystä perustettaessa NY-yrittäjät sijoittavat omaa rahaa yritykseen 10-100€/osallistuja, josta tulee yrityksen alkupääoma. Pääoma menee yritystoiminnan käynnistämiseen: materiaalihankinnat tai pienet investoinnit esimerkiksi käyntikortteihin ja esitteisiin.

Voi. Suosittelemme, että NY-yrityksessä on 2-8 henkilöä, mutta halutessaan NY-yrityksen voi perustaa myös yksin.

Verohallinto on laatinut Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmista erillisen ohjeen. Ohjeessa käsitellään Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien verotusta koskevia kysymyksiä tuloverotuksessa, ennakkoperinnässä ja arvonlisäverotuksessa. NY-yrityksestä saatavaa tuloa verotetaan, kuten luonnollisten henkilöiden saamaa tuloa yleensäkin, tuloverolain säännösten (1535/1992) mukaisesti verotettavana ansiotulona.

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan opiskelijan vuosituloihin. Jos olet saanut omasta NY-yrityksestäsi tuottoa, niin tulee sinun ottaa tämä summa huomioon vuosituloissasi. NY-yrityksen tulot voivat vaikuttaa opintotuen määrään.

Tarkista ohjeet ja vuositulorajat KELAn sivuilta.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, katso myös usein kysytyt kysymykset -sivu.

Back To Top