skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen oppijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana NY-yrittäjät (oppijat) käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman ja NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yritys toimii oppimisen välineenä, joka tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

Mitä ohjelmassa oppii?

  • Työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen
  • Omien ideoiden kehittäminen ja idesta tuotteeksi prosessin oppiminen käytännössä
  • Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
  • Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitojen kehittäminen
  • Taloudellisen ajattelun kehittäminen
  • Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
  • Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
  • Liiketoimintaosaamisen kuten markkinoinnin, taloushallinnon ja johtamisen tärkeyden huomaaminen ja perusasioiden oppiminen

Ohjelman kulku

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on jaettu neljään pääteemaan:

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Maksaako ohjelmaan osallistuminen?

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija. Nuori Yrittäjyys ry lähettää rekisteröintimaksujen laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen. Oppilaitos saattaa periä maksun oppijoilta, tarkista asia omalta opettajaltasi.

NY-yritystä perustettaessa NY-yrittäjät sijoittavat omaa rahaa yritykseen 10-40€/osallistuja, josta tulee yrityksen alkupääoma. Pääoma menee yritystoiminnan käynnistämiseen: materiaalihankinnat tai pienet investoinnit esimerkiksi käyntikortteihin ja esitteisiin.

Tapahtumat ja kilpailut

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia ohjelmaan liittyviä kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Eri kilpailuja ovat mm. paras liikeidea, paras graafinen ilme ja paras internet -kokonaisuus, jotka kaikki tukevat NY-yritysten toimintaa ja kehittävät ideoita.

Kilpailuiden lisäksi lukuvuoden aikana useilla paikkakunnilla järjestetään Uskalla Yrittää -semifinaaleita, jotka kokoaa alueen NY-yritykset messutapahtumaan esittelemään yritystään ja tekemään myyntityötä. Semifinaalin parhaat NY-yritykset pääsevät kilpailemaan SM-voitosta kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa. Lue lisää Uskalla Yrittää -tapahtumista ja katso alueesi semifinaalin ajankohta.

Kilpailujen tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia oman osaamisen esittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Alueellisessa semifinaalissa ja valtakunnallisessa finaalissa on hyvä mahdollisuus tutustua muihin NY-yrityksiin ja niiden toimintaan.

Back To Top