skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen oppijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana NY-yrittäjät (oppijat) käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman ja NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yritys toimii oppimisen välineenä, joka tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

Mitä ohjelmassa oppii?

Työelämätaitoja ja yrittäjämäistä asennetta
Ideasta tuotteeksi prosessin oppiminen
Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitoja
Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
Liiketoimintaosaamista; markkinointia & taloushallintoa

Vaikuttavuus

Poimintoja NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).

Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %
Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %
Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %
Ymmärsin oman työni arvon 58 %
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Ohjelman kulku

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on jaettu neljään pääteemaan:

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Lukukausi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukukauden mittaisena joko syksyllä tai keväällä. Syyslukukaudella aloitus elokuussa ja ohjelma päättyy joulukuussa. Kevätlukukaudella aloitus tammikuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF -muodossa tästä.

Lukuvuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukuvuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin elokuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF-muodossa tästä.

Kalenterivuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa kalenterivuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin tammikuussa ja päättyy joulukuussa.

Maksaako ohjelmaan osallistuminen?

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija. Nuori Yrittäjyys ry lähettää rekisteröintimaksujen laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen. Oppilaitos saattaa periä maksun oppijoilta, tarkista asia omalta opettajaltasi.

NY-yritystä perustettaessa NY-yrittäjät sijoittavat omaa rahaa yritykseen 10-100€/osallistuja, josta tulee yrityksen alkupääoma. Pääoma menee yritystoiminnan käynnistämiseen: materiaalihankinnat tai pienet investoinnit esimerkiksi käyntikortteihin ja esitteisiin.

Verotus

Verohallinto on laatinut Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmista erillisen ohjeen. Ohjeessa käsitellään Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien verotusta koskevia kysymyksiä tuloverotuksessa, ennakkoperinnässä ja arvonlisäverotuksessa. NY-yrityksestä saatavaa tuloa verotetaan, kuten luonnollisten henkilöiden saamaa tuloa yleensäkin, tuloverolain säännösten (1535/1992) mukaisesti verotettavana ansiotulona.

Tulojen vaikutus opintotukeen

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan opiskelijan vuosituloihin. Jos olet saanut omasta NY-yrityksestäsi tuottoa, niin tulee sinun ottaa tämä summa huomioon vuosituloissasi. NY-yrityksen tulot voivat vaikuttaa opintotuen määrään.

Tarkista ohjeet ja vuositulorajat KELAn sivuilta.

Tapahtumat ja kilpailut

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia ohjelmaan liittyviä kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Eri kilpailuja ovat mm. paras liikeidea, paras graafinen ilme ja paras internet -kokonaisuus, jotka kaikki tukevat NY-yritysten toimintaa ja kehittävät ideoita.

Kilpailuiden lisäksi lukuvuoden aikana useilla paikkakunnilla järjestetään Uskalla Yrittää -semifinaaleita, jotka kokoaa alueen NY-yritykset messutapahtumaan esittelemään yritystään ja tekemään myyntityötä. Semifinaalin parhaat NY-yritykset pääsevät kilpailemaan SM-voitosta kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa. Lue lisää Uskalla Yrittää -tapahtumista ja katso alueesi semifinaalin ajankohta.

Kilpailujen tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia oman osaamisen esittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Alueellisessa semifinaalissa ja valtakunnallisessa finaalissa on hyvä mahdollisuus tutustua muihin NY-yrityksiin ja niiden toimintaan.

Back To Top