Mikä on Vuosi yrittäjänä -ohjelma?

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojen, osaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen. Ohjelma tarjoaa avaimet käteen -ratkaisun oppilaitokselle yrittäjyyden opettamiseen.

Uudistunut Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille 1.8.2019. Haluatko olla mukana ensimmäisten joukossa uudistuneen ohjelman käyttöönotossa? Jutellaan lisää ja suunnitellaan teidän oppilaitokselle sopiva toteutus. Jätä yhteystietosi sivun alalaidan lomakkeella, niin olemme yhteydessä sinuun!

Opettaja, kiinnostuitko? Jutellaan lisää!

Ohjelma on muuttanut uuteen osoitteeseen www.vuosiyrittajana.fi. Sivusto avataan 2.8.2019, jonka jälkeen voit jättää yhteydenottopyynnön sinne!

Ohjelma yhdistää teorian ja käytännön tekemisen

Yrittäjyyskasvatus on kasvava trendi koulutuksessa ja osa kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Sen avulla vahvistamme ihmisten taitoja, tietoa ja asenteita, joita he tarvitsevat menestyäkseen globaalissa taloudessa ja muuttuvassa työelämässä (Euroopan Komissio).

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Oma yritys toimii oppimisympäristönä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen kehittymiseen.

Omassa yrityksessä toimimisen lisäksi osallistujat oppivat liiketoimintaosaamisen, yrittäjyyden ja innovaatioiden teoriaa verkkoympäristön avulla. Verkko-oppiminen koostuu osaamismoduuleista, joita osallistujat yksilöinä suorittavat.

Opettajan rooli on toimia oppimisen fasilitaattorina ja kokemusten mahdollistajana. Opettajan ei tarvitse olla liiketalouden tai yrittäjyyden asiantuntija — verkkoympäristö hoitaa teoreettisen puolen oppimisesta.

Miten?
 • Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toteutuksesta vastaa opettaja.
 • Ohjelman voi toteuttaa lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden mittaisena.
 • Ohjelmassa on osallistujakohtainen rekisteröintimaksu (22€/30€), joka sisältää mm. vakuutuksen.
 • Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa maksuttoman koulutuksen ja tukea opettajalle, verkkoympäristön osallistujien käyttöön, kansallisia kilpailuja ja tapahtumia.
Osaamistavoitteet
 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa
Verkkoympäristön sisällöt
 1. Johdatus yrittäjyyteen
 2. Oman osaamisen tunnistaminen
 3. Liikeidea: löytäminen, arviointi, mallintaminen
 4. Yritystoiminnan käynnistäminen
 5. Markkinointi, myynti ja mainonta
 6. Yritystoiminnan talous ja taloudelliset laskelmat
 7. Yritystoiminnan riskit ja turvallisuus

Vakiomoduuleiden lisäksi lisämoduuleina mm. kiertotalous, vastuullinen liiketoiminta ja yrityksen rahoitus.

Ympäristö sisältää monipuolisesti erilaisia oppimistehtäviä: itsearviointeja, testejä, aineistotehtäviä ja yritystoimintaan liittyviä tehtäviä.

Kansainvälinen tutkimus Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro).  Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero monialaisessa osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja opiskelumenestyksessä oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroopassa. Tutustu raportin keskeisiin havaintoihin täällä.

Vaikuttavuus
Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %
Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %
Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %
Ymmärsin oman työni arvon 58 %
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Poimintoja ohjelman perus- ja toisen asteen palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia ohjelmia lasten ja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen esiopetuksesta korkea-asteelle – tekemällä oppien. www.nuoriyrittajyys.fi.