skip to Main Content

Kiertotaloustesti kertoo liikeidean kestävyyden

Alkuvuoden aikana olemme osana Circula -kiertotalous ja -yrittäjyyspelin kehittämisprojektia tehneet kiertotaloustestin, jonka avulla NY-yritykset voivat testata oman liikeideansa kestävyyden.

Kiertotalouden keskeinen ajatus on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät.  Kiertotalous on siis monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa, josta syntyy uudenlaista toimintatapaa. Kiertotalous sisältää useita muita elementtejä kuin pelkästään kierrätyksen, johon kiertotalous helposti sekoitetaan.

Kiertotalousajattelu on vahvasti läsnä yritystoiminnassa ja kiertotaloustestin avulla voidaan arvioida yritystoimintaa kiertotalouden eri liiketoimintamallien näkökulmista. Nämä eri näkökulmat ovat:

  1. Tuote palveluna
  2. Uusiutuvuus
  3. Tuote-elinkaaren pidentäminen
  4. Jakamisalustat
  5. Resurssitehokkuus & kierrätys

Kiertotaloustestin voi tehdä osoitteessa: https://nyvuosiyrittajana.fi/kiertotalous. Testin tekeminen ei edellytä sisäänkirjautumista, joten sitä voi hyödyntää jo NY-yritystä suunniteltaessa. Jos haluat tutustua tarkemmin kiertotalouteen, kirjaudu sisään portaaliin ja siirry työkalupakin kiertotalousosioon tänne.

 

Back To Top