skip to Main Content

Bisnesvuosi yhdistää TATin Bisneskurssit ja Vuosi yrittäjänä -ohjelman

Bisnesvuosi on uusi kokonaisuus, jossa yhdistyvät TATin Bisneskurssit ja Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma. TATin neljästä Bisneskurssista on koottu valikoivasti materiaalia, joka täydentää Vuosi yrittäjänä -ohjelman askeleita. Näin opiskelija saa sekä harjoitella yrityksen perustamista ja pyörittämistä, että oppia siihen liittyvää teoriaa. 

Bisnesvuosi jakaantuu neljään osioon. Ensimmäisessä osiossa opiskellaan vuorovaikutus ja neuvottelutaitoja. Toisessa osiossa opitaan ratkaisumyynnin, markkinoinnin ja kaupallistamisen perusteita. Kolmas osio keskittyy yrityksen strategiamalleihin ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Neljäs osio keskittyy laskentatoimeen, eli yrityksen tuloslaskelman ja taseen ymmärtämiseen.

Bisneskurssien johtaja Mikko Hakala TATista kertoo kokonaisuuden syntyneen kentältä nousseeseen tarpeeseen.

On olemassa Bisneskurssien oppijoita, jotka haluaisivat kokemusta oman yrityksen pyörittämisestä, ja toisaalta on myös NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman oppijoita, jotka kaipaavat lisää tietoa yritysten toiminnasta. Näin vastaamme kumpaankin tarpeeseen, Hakala avaa.

Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyysohjelmien asiantuntija Pirkko Peiponen on samoilla linjoilla.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on vahvasti oppijoiden tekemistä ja kokemista. TATin Bisneskurssit tuovat hyvän lisän teoriaa tekemisen tueksi, Peiponen summaa.   

Hyöty opiskelijalle

TATin ja Nuori Yrittäjyys ry:n yhteinen Bisnesvuosi -materiaali palvelee opiskelijaa, joka haluaa harjoitella sekä yrityksen perustamista ja pyörittämistä että oppia samalla teoriaa. Bisnesvuosi tulee palvelemaan myös niitä, jotka ovat muutenkin suorittamassa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Tällöin Bisnesvuosi -materiaalin voi nähdä oivana digitaalisena oppikirjana, joka antaa tiedollista pohjaa, jota opiskelija voi tehokkaasti soveltaa käytäntöön NY-yrityksen  toiminnassa.

Laajuudeltaan Bisnesvuoden suorittamisesta suositellaan antamaan kahden kurssin opetussuoritus, tai työmäärää vastaava määrä osaamispisteitä. 

Miten opettaja ottaa Bisnesvuoden käyttöön?

Bisnesvuosi -kokonaisuuden saa käyttöön osallistumalla sekä TATin että NY:n maksuttomiin koulutuksiin:

  • Ilmoittaudu TATin opekoulutuksiin TÄSTÄ
  • Ilmoittaudu NY:n opekoulutusiin TÄSTÄ

Jos opettaja jo vetää Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa, voi hän myös suoraan tilata Bisnesvuosi-kurssipohjan sen tueksi, lähettämällä viestiä osoitteeseen: [email protected]. Parhaimman lähtökohdan Bisnesvuoteen kuitenkin saa osallistumalla sekä NY:n että TATin koulutuksiin.

TATin Bisneskursseja ja NY:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa voi edelleenkin suorittaa myös erillisinä kokonaisuuksina.

Back To Top