skip to Main Content

Ohjelmasta

Mikä on NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma?

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu yrittäjyysohjelma. Ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimivan NY-yritys ja sitä pyöritetään lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajan. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toteutuksesta vastaa opettaja.

Kenelle ohjelma on? Millä luokka-asteilla ohjelman voi suorittaa?

Ohjelma on avoin yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille. Ohjelman voi siis ottaa käyttöön yläkoulussa tai toisella asteella milloin vain.

Miten pääsen mukaan?

Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta, joten sinun täytyy osallistua koulun tarjoamalle NY Vuosi yrittäjänä -kursille/opetusjaksolle. Jos koulussasi ei ole tarjolla kurssia, kysy sitä opettajalta. NY-yritystä ei siis voi perustaa vapaa-ajalla.

Voiko NY-yrityksen perustaa yksin?

Voi. Suosittelemme, että NY-yrityksessä on 2-8 henkilöä, mutta halutessaan NY-yrityksen voi perustaa myös yksin.

Maksaako ohjelma?

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 25€/osallistuja. Nuori Yrittäjyys ry lähettää rekisteröintimaksujen laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen. Oppilaitos saattaa periä maksun oppijoilta, tarkista asia omalta opettajaltasi.

Voiko ohjelmaan osallistua useammin?

Ohjelmaan voi yleensä osallistua vain kerran peruskoulun, lukion tai ammatillisen toisen asteen opintojen aikana.

Nuori Yrittäjyys ry:n puolesta ohjelmaan on mahdollista osallistua uudelleen eri liikeidealla, joka poikkeaa tunnistettavasti aiemmasta liikeideasta. Lisäksi NY-yrityksen nimen tulee olla eri kuin aiemman nimen. Verohallinto linjaa ohjeessaan, että NY-yrityksen toiminta-aika on enintään 12 kuukautta.

Lopullisen päätöksen ohjelmaan uudelleen osallistumisesta tekee oppilaitos, koska NY-toiminta on oltava osa oppilaitoksen opetusta.

Miten NY-yritys lopetetaan?

NY-yrityksen toiminta lopetetaan palauttamalla vuosikertomus NY-yrityksen etusivun kautta. Palautuksen yhteydessä NY-yritys ilmoittaa lomakkeella, että toiminta on päättynyt. Jos NY-yrityksellä ei ole ollut toimintaa, tulee silti lomakkeen kautta ilmoittaa toiminta päättyneeksi.

Lopettamisvuoden aikana saadut tulot jokaisen NY-yrityksen jäsenen on ilmoitettava verottajalle.

Voiko ohjelmaan osallistua oikealla yrityksellä?

Ei. NY-yrityksen liikeidea tai liiketoiminta-ala ei voi olla sama kuin jo olemassa olevan yrityksen. NY-yrityksen liikeidea ei voi liittyä alaan, jonka oikea yritys on ilmoittanut kaupparekisterissä toimialakseen. NY-yrityksen nimi ei saa myöskään olla sama kuin jo olemassa olevan yrityksen.

Perustaminen ja yhtiömuoto

Mikä on NY-yrityksen yhtiömuoto?

NY-yritys ei ole virallinen yhtiömuoto eikä näin ollen sillä ole Y-tunnusta. NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista. Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on oppijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

Onko NY-yrityksellä Y-tunnus?

Ei ole ja kyse on itsenäisestä tulonhankkimistoiminnasta. Jos NY-yritys tarvitsee Y-tunnusta laskuttamiseen (esim. laskutus yrityksille, kaupungille, yhdistyksille), voi se hakea käyttölupaa Nuori Yrittäjyys ry:n Y-tunnukselle. Käyttöluvan voi hakea ainoastaan ohjaava opettaja. Kannattaa myös selvittää, voiko NY-yritys lainata oppilaitoksen Y-tunnusta.

Yksityishenkilöitä voi laskuttaa ilman Y-tunnusta. Tällöin kotitalouden on huomioitava, että ilman ennakonpidätystä ja vuosi-ilmoitusta voi maksaa 1500€/v samalla saajalleLue lisää.

Rekisteröidäänkö NY-yritys virallisiin yritysrekistereihin?

NY-yritys ei ole virallinen yhtiömuoto. Tämän vuoksi NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), vaan ainoastaan NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman omaan rekisteriin.

Mitkä ovat NY-yrityksen toiminta-ajat?

NY-yrityksen toiminta-ajat ovat: lukukausi (kevät tai syksy), lukuvuosi ja kalenterivuosi. Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti NY-yrityksen maksimitoiminta-aika on 3 lukukautta tai 12 kuukautta.

Verotus

Miten NY-yrityksen verotus toimii?

NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.  Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Lue lisää verotuksesta https://nyvuosiyrittajana.fi/tyokalupakki/taloushallinto/verotus/.

Onko NY-yritys arvonlisäverovelvollinen?

Jos yrityksen liikevaihto on vuoden aikana alle 10 000 euroa, ei sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

NY-yritykset eivät saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä eli esimerkiksi ostettujen materiaalien arvonlisäveroa ei saa vähentää. Kun asiakas ostaa NY-yritykseltä, myytävän myyntihinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Lue lisää verotuksesta https://nyvuosiyrittajana.fi/tyokalupakki/taloushallinto/verotus/.

Onko NY-yrityksen verotuksesta virallista ohjeistusta?

Verohallinnon ohjeistus koskien NY-yrityksiä on saatavilla Verohallinnon sivustolla osoitteessa: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48027/nuori_yrittajyys_ryn_opintoohjelmat_ver2/. Siirry ohjeistukseen tästä.

Onko NY-yrityksellä liikevaihtorajaa?

NY-yrityksen liikevaihtoraja on 10 000 euroa. Jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa, tulee NY-yrityksen maksaa arvonlisävero koko summasta, joten rajan lähestyessä NY-yritys tulee lopettaa. Tilalle kannattaa perustaa oikea yritys.

Saako NY-yrityksen tekemästä työstä kotitalousvähennyksen?

NY-yrityksen tekemästä työstä ei saa kotitalousvähennystä.

Verohallinnon mukaan kotitalousvähennyksenä voi vähentää osan maksetusta palkasta ja palkan sivukulut kokonaan, jos työn tekee palkattu työntekijä. Jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä taikka yleishyödyllinen yhteisö, vähentää voi osan laskussa olevasta työn osuudesta eli työkorvauksesta. Työkorvauksella tarkoitetaan ennakkoperintälaissa yrittäjälle, yritykselle tai yleishyödylliselle yhteisölle työn tekemisestä maksettua korvausta, joka ei ole luonteeltaan palkkaa.

NY-yrityksen toiminnassa ei ole kyse palkanmaksusta, koska asiakas maksaa laskun NY-yritykselle, ei suoraan palkkana sen jäsenille. Palkatut työntekijät tarkoittaisivat, että kotitalous on tehnyt työsopimuksen jokaisen työntekijän kanssa erikseen ja maksaisi palkan verokortilla.

Koska NY-yritys on harjoitusyritys, jota ei perusteta virallisesti kauppa- tai ennakkoperintärekisteriin, ei NY-yrityksen tekemästä työstä ole mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Tuet

Vaikuttaako NY-yrityksen tulot tukiin?

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan henkilön vuosituloihin. Jos henkilö saa NY-yrityksestä tuottoa, tulee se ottaa huomioon vuosituloissa. NY-yrityksen tulot siis vaikuttavat eri tukien määrään. Tarkista tukirajat esimerkiksi Kelan sivulta.

Raha-asiat

Mikä on NY-yrityksen alkupääoma?

NY-yrityksen alkupääoma muodostuu perustajien sijoittamasta rahasta. Yksi perustaja voi sijoittaa NY-yritykseen 10-100 euroa. NY-yrityksen maksimialkupääoma on 1000 euroa. 

Voiko NY-yritys maksaa palkkaa?

NY-yritysten toiminta rinnastetaan oppijoiden itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan. Tämän vuoksi NY-yritystä ei pidetä verotuksessa työnantajana, vaikka se työnantajana toimimisen harjoittelemisen vuoksi maksaisi NY-yrityksen perustaneille oppijoille palkaksi nimettyjä suorituksia. NY-yritys voi siis maksaa perustajilleen palkkaa toiminnan aikana.

Jos NY-yritys palkkaa ulkopuolisia työntekijöitä, on kyseessä työsuhde, joka pitää ilmoittaa verottajalle ja vakuutusyhtiöön.

Onko NY-yrittäjän annettava asiakkaalle kuitti?

Lain mukaan kaikilla yrittäjillä on velvollisuus antaa aina kuitti asiakkaalleen. Lain soveltamisalan ulkopuolelle on kuitenkin rajattu vähäiseksi katsottava toiminta. Toiminta katsotaan vähäiseksi, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Lisätietoja löydät osoitteesta: www.vero.fi/muistakuitti

Hyvin asiakkaitaan palveleva NY-yritys tarjoaa asiakkaalleen kuittia. Kuitti voi olla tulostettu, käsinkirjoitettu tai sähköinen. Muistathan, että maksutapahtuma on osa yrityksen tuloutusjärjestelmää ja tulee täten merkitä aina kirjanpitoon.

Voiko NY-yritys hankkia maksupäätettä?

Useimmat maksupäätetoimijat vaativat Y-tunnuksen maksupäätteen hankintaan. Tällä hetkellä SumUp tarjoaa maksupäätteen, jonka voi ostaa ilman Y-tunnusta. Voit lukea lisää heistä osoitteesta https://sumup.fi/nuori.

”Jos olet luonnollinen henkilö, sinun on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha käyttääksesi SumUp-palveluita. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa pyytää sinua todistamaan ikäsi.”

Vakutuukset

Ovatko NY-yritykset vakuutettuja?

Nuori Yrittäjyys ry ottaa rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle NY-yritykselle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta vastuuvakuutuksen, johon sisältyy toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on voimassa NY-yrityksen toiminnan ajan.

Nämä vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Vakuutusten omavastuuosuudet ovat joko 600 euroa tai 1000 euroa.

Lue lisää täältä.

Miten kouluissa on ollut tapana; ovatko peruskoulun oppilaat tehneet töitä oppituntien aikana koulun ulkopuolella? Lähinnä vastuukysymykset huomioiden.

Käytänteet ovat moninaisia eli sekä että tehdään. Esimerkiksi oppijat menevät lauantaina johonkin tapahtumaan myymään tuotteitaan. Lähtökohtaisesti koulun vakuutukset ovat voimassa, kun kysymys on koulun käytössä olevasta ohjelmasta, kuten NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma. Kannattaa kysyä oman kunnan koulutoimesta, millaiset vakuutukset ovat koululla.

Fennian vastuuvakuutus on aina voimassa, mutta NY-yrittäjien vahinkoja vastuuvakuutus ei korvaa vaan asiakkaalle aiheutuneet vahingot.

Entrepreneurial Skills Pass (ESP)

Maksaako ESP erikseen?

Ei. ESP sisältyy kokonaisuudessaan oppijan rekisteröintimaksuun.

Mitä ESP sisältää?

  • Oppijoiden kaksi itsearviointia, joista toinen tehdään ohjelman alussa ja toinen ohjelman lopussa. Toisen itsearvioinnin jälkeen oppija saa todistuksen itsearvioinnin suorittamisesta. Itsearvioinnin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.
  • Kansainvälinen ESP-koe, joka mittaa oppijoiden teoreettista osaamista yritystoiminnasta. Kokeen voi tehdä oppija, joka on vastannut molempiin itsearviointeihin. Kokeen läpäissyt oppija saa erillisen ESP-todistuksen.
  • Yrityssanasto, joka on saatavilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Sanasto sisältää termejä ja niiden käännökset.
  • Opettajan työkalupakki, jossa on saatavilla lisämateriaalia.

Kilpailut

Onko kilpailuissa ikärajoja?

Ohjelman aikana järjestetään erilaisia kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Kilpailuihin osallistumisella ei ole alaikärajaa. Useimmissa kilpailuissa on erikseen kaksi sarjaa: perusasteelle ja toiselle asteelle on omat sarjat.

Lukuvuosikilpailuissa on yläikäraja, joka on 25 vuotta. Tämä perustuu Uskalla Yrittää -finaalin sääntöihin, joihin kilpailun voittava tiimi saa osallistumisoikeuden.

Onko Uskalla Yrittää -semifinaalien osallistumiselle ikärajaa?

Ei ole. Uskalla Yrittää -semifinaaliin voivat osallistua kaikki NY-yritykset. 

Mikäli NY-yritys pääsee kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, tällöin on otettava huomioon seuraavat ikärajat (koskee toisen asteen NY-yrityksiä):

”EM-finaalissa toisen asteen osallistujille alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja on 21 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on ala- tai yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.”

Jos NY-yritys haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksen toimintaan finaalissa. Hän ei voi esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksen edustajana.”

Voiko kilpailuihin tai Uskalla Yrittää -semifinaaliin osallistua, jos NY-yritys on lopetettu (kurssi koulussa on päättynyt)?

Ei voi. Tässä avainasemassa on Verohallinnon ohjeistus NY-yritysten toimintaan liittyen. Sen mukaan NY-yritys voi toimia ainoastaan osana opetusta.

Kun oppilaitoksen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma päättyy, myös NY-yritykset lopetetaan silloin. Tämän vuoksi myyminen erilaisissa tapahtumissa tai osallistuminen kilpailuihin NY-yrityksenä ei ole mahdollista.

NY-yrityksen tulee olla käynnissä kilpailuiden aikaan, jotta se voi osallistua niihin.

Muut

Voiko oppilaitos solmia koulutussopimuksen NY-yrityksen kanssa?

Koulutussopimustyöpaikan tulee olla sellainen, jossa täyttyy Ammatillisen koulutuksen laissa (532/2017) säädetyt edellytykset toimia työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkana. Laki ei ota kantaa yritysmuotoihin, vaan NY-yritystä tarkastellaan samojen edellytysten kautta kuin muitakin työpaikkoja (72 §). Jos edellytykset täyttyvät, koulutussopimus voidaan tehdä.

Lue lisää täältä.

Ovatko oppilaat myyneet tuotteitaan/palveluitaan kouluissa? Miten mainonta ja yrityksen tuotteiden myynti (ei hyväntekeväisyys tai luokkaretkirahasto) tapahtuu koulun tiloissa?

Kyllä ovat myyneet ja koulu on luonteva paikka myymiselle. Jos NY-yritys on tehnyt jälleenmyyntisopimuksen jonkun yrityksen kanssa, on se NY-yrityksen toimintaa. Tietenkin on hyvä keskustella koulun johdon kanssa, jos tällainen liikeidea on mielessä, ettei tule mitään ongelmaa.

Back To Top