skip to Main Content

Perinteisesti tuotesuunnittelu on keskittynyt tuotteeseen tai sen pakkaukkseen. Kiertotaloudessa suunnittelulla on merkittävä rooli. Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa keskitytään tuotteen ja palvelun toimintaan sille suunnitellussa käyttötarkoituksessa niin, että sillä on mahdollisimman vähän negatiivisia ja paljon positiivisia vaikutuksia koko elinkaaren aikana (Ovaska 2016.) Suunnittelussa tulisi huomioida tuotteen koko elinkaari aina materiaalien ja raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessointiin, tuotteiden valmistukseen, jakeluun, myyntiin ja kuluttamiseen.

Lisäksi suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida, miten tuote kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti varsinaisen käytön jälkeen. Alla oleva kuva havainnollistaa tuotteen elinkaaren vaiheet, jotka tulisi huomioida suunnittelussa.

Tuotteen elinkaaren vaiheet (Design Forum & Ethica 2017).

Back To Top