skip to Main Content

Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) on laatinut viisi kiertotalouden liiketoimintamallia:

  1. Tuote palveluna
  2. Uusiutuvuus
  3. Tuote-elinkaaren pidentäminen
  4. Jakamisalustat
  5. Resurssitehokkuus & kierrätys

Lähde: Sitra (https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/).

Perehdy malleihin ja pohdi, millaista liiketoimintaa kiertotalouden hengessä NY-yritys voi harjoittaa unohtamatta ansaintalogiikkaa.

Kannattaa tutustua myös yritysesimerkkeihin, jotka Sitra on valinnut hyviksi esimerkeiksi. Kiinnittäkää huomiota, mikä on kunkin yrityksen ansaintalogiikka. Kiertotalouden kiinnostavimmat yritysesimerkit löydät verkosta osoitteesta: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#yritysesimerkit.

Tuote palveluna


<h3>Uusiutuvuus

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Jakamisalustat

Resurssitehokkuus & kierrätys

Back To Top