skip to Main Content

Kiertotalouden keskeinen ajatus on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kierrätys, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään löytämään uusia käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle.  Kiertotalous on siis monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa, josta syntyy uudenlaista toimintatapaa.

On hyvä pohtia, mitä tuotteita kannattaa omistaa, mitä voisi käyttää yhdessä eli jakamistaloutta. Milloin voimme huollattaa koneita ja laitteita ja saada näin pidennettyä käyttöikää. Miten voimme hyödyntää materiaaleja uudelleenvalmistuksessa ja uudelleen käytössä.

Useissa eri lähteissä korostetaan, että kiertotalous on arjen tekoja – meidän jokaisen. Voit katsoa Lassila&Tikanojan Youtube-videon ja todeta itse.

Ylikulutus, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Vaikka kiertotaloudella on vahvat ympäristö- ja ilmastoperusteet, se kytkeytyy vahvasti mm. talouskasvun mahdollisuuksiin, työpaikkojen luomiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä yksityiseen kulutukseen ja julkisiin hankintoihin.

Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, www.sitra.fi) määrittelee kiertotalouden näin: ”Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. ” 

Millainen kuluttaja sinä olet? Käy tekemässä testi osoitteessa: https://elamantapatesti.sitra.fi/.

Back To Top