skip to Main Content

*Vakuutusasiaa videolla välillä 2:29 – 4:28

Liikeideaa valittaessa ja toimintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Kannattaa miettiä millaisia riskejä erilaisiin tilanteisiin liittyy ja miten riskit voidaan ehkäistä.

Vakavia vahinkoja sattuu onneksi harvoin, mutta sitäkin enemmän tapahtuu lieviä vahinkoja ja vielä enemmän läheltä piti -tilanteita.

Osa riskeistä on näkyviä, helposti havaittavia, mutta osa voi olla piileviä ja vaikeasti havaittavissa.

Kaikkia riskejä ei voida poistaa, mutta tällöin on tärkeää, että niiden todennäköisyyttä pienennetään käyttämällä esimerkiksi asianmukaisia suojavarusteita.

Selvittäkää, millaisia turvallisuuteen liittyviä asioita liiketoiminnassanne tulee huomioida.

Rajoittaako lainsäädäntö?

Erilaiset säädökset ja lait on säädetty, jotta tuotteiden ja palveluiden käyttäminen olisi kuluttajalle turvallista. On tärkeää, että myös tuotteen tai palvelun tuottaminen on NY-yrittäjälle itselleen turvallista.

Kun NY-yritys on valinnut liikeidean, kannattaa lähteä selvittämään liittyykö ideaan jonkinlaisia määräyksiä ja pystyykö NY-yritys edes toimimaan kyseisen liikeidean parissa.

Esimerkiksi jo Verohallinnon ohjeessa on mainittu, että rakennusalalla on paljon erilaisia säädöksiä ja lakeja, jotka käytännössä estävät NY-yrityksen toimimisen tietyillä rakennustyömailla, koska NY-yritys on harjoitusyritys.

Lisäksi sähköalan opiskelijoilla on rajoitteita sähkötöiden tekemiseen, koska niissä vaaditaan lain mukaan pätevyyttä.

Lisätietoa voi hakea esimerkiksi:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) www.tukes.fi
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira www.evira.fi
Ajantasainen lainsäädäntö www.finlex.fi

Mistä tiedän riittävätkö taitoni tai pätevyyteni?

Tämä riippuu asiasta tai käytettävästä laitteesta. Jos et ole koskaan käyttänyt moottorisahaa, niin et todennäköisesti osaa ensimmäisellä kerralla ottaa huomioon kaikkia asioita sahan käyttöön ja turvallisuuteen liittyen.

Mitä esimerkiksi teet, jos saha jumiutuu kesken kaiken, tai puu, jota olet kaatamassa, lähteekin kaatumaan väärään suuntaan? Oletko hankkinut kaikki tarvittavat suojavarusteet?

Harva NY-yrittäjä käyttänee moottorisahaa, mutta sama pätee myös muihin laitteisiin.

Jollain toimialoilla vaaditaan lisäksi koulutuksen osoittamaa pätevyyttä, jotta voi tehdä alaan kuuluvia töitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tulityö-kortti.

Muista oma turvallisuutesi

NY-toimiston ottamat vakuutukset eivät kata NY-yrittäjille itselleen sattuvia tapaturmia tai vahinkoja.

Kannattaa siis suosiolla luopua sellaisista liikeideoista, joihin liittyy selkeä loukkaantumisen vaara. Esimerkiksi lumenpudottaminen katolta sisältää suuren putoamisriskin, joten kannattaa mieluummin keskittyä lumen luomiseen maan pinnalla.

Onko tuote turvallinen?

Ulkomailta tilattaessa ei voi koskaan olla täysin varma tuotteiden turvallisuudesta. Suomessa mm. tulliviranomainen valvoo ulkomailta saapuvia lähetyksiä ja tekee tarkastuksia. Tiesitkö, että esimerkiksi kosmetiikassa tulee olla sekä suomeksi että ruotsiksi pakkausselosteet, jotta allerginen kuluttaja osaa varoa tuotteen käyttöä.

Tämän takia kannattaa suhtautua kriittisesti ja tilata mieluummin EU:ssa valmistettuja tuotteita, jotka lähtökohtaisesti jo täyttävät EU:n asettamat turvallisuuteen liittyvät asiat.

Verkosta tilattaessa on hyvä muistaa myös tietoturvallisuus. Osta vain luotettavista verkkokaupoista. Maksutavoista turvallisin on luottokortti, koska jos tuote ei saavukaan, voit saada rahasi takaisin luottokortti-yhtiön kautta.

Aiheutuuko asiakkaalle vaaraa?

Osa asiakkaista voi olla allergisia jollekin tuotteen ainesosalle, joten pakkausmerkintöjen tulee olla kunnossa niin leivonnaisissa kuin kosmetiikassa ja koruissakin.

Ovatko käyttöohjeet saatavilla suomeksi ja ruotsiksi? Asiakkaiden on pystyttävä lukemaan äidinkielellään esimerkiksi elektroniikkalaitteiden käyttöohjeet, jotta pystyvät käyttämään tuotetta turvallisesti.

Tiesitkö, että maahantuoja vastaa siitä, että käyttöohjeet ovat oikein ja että tuote on turvallinen. Maahantuoja voi olla yksityishenkilö tai yritys. NY-yrityksen kohdalla kyse on yksityishenkilöstä, koska NY-yritys on harjoitusyritys.

Muista myös ympäristö

Osa liikeideoista voi aiheuttaa vaaraa ihmisten lisäksi ympäristölle, jos esimerkiksi sen valmistukseen käytetään erilaisia kemikaaleja tai se tuottaa paljon jätettä. Kemikaalien käytössä tulee aina lukea niiden käyttöohjeet ja tuntea niiden ominaisuudet, jotta voi käyttää niitä turvallisesti.

Kannattaa myös miettiä, kuinka syntyvän jätteen määrää voi pienentää.

Jos liikeideaan liittyy jollain tasolla eläimet, tulee myös niiden hyvinvoinnista huolehtia asianmukaisella tavalla.

Tutustu ohjeistuksiin (kosmetiikka, elintarvikkeet, vakuutukset, hygieniapassi)

Back To Top