skip to Main Content

Budjetointi tarkoittaa tulojen ja menojen arviointia nykyisen parhaan arvauksen mukaan. Budjetteja voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä ja usein teemme niitä huomaamattamme omassa elämässämme jatkuvasti. Tosin harva kirjoittaa esim. omaa kuukausittaista rahankäyttöään Excelille ja seuraa sitä tapahtuneen mukaan.

Kun rahaa alkaa kulua ja NY-yritys perustetaan, on sille hyvä laatia ainakin lyhyt budjetti ja arvioida siihen yrityksen tulot ja menot. Alkuvaiheessa menoja on varmasti tuloja enemmän, mutta laatimalla budjetin nähdään helposti millä myyntimäärällä ideasta tulee kannattava.

Alla löydät ohjeita budjetin toteutukseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin, joita budjetista voidaan laskea ja joita käytetään toiminnan kannattavuuden arvioinnissa.

Budjetin rakenne ja toteutus

 • Budjetti kannattaa rakentaa yksinkertaiseksi ja sen voi hyvin tehdä esim. Excelillä. Olemme myös luoneet mallibudjetin, jota voit käyttää pohjana tai tehdä oman.
 • Tulot ja menot voidaan budjetissa jakaa kiinteisiin ja muuttuviin.
  • Kiinteillä menoilla/tuloilla tarkoitetaan tuloja ja menoja, jotka aiheutuvat joka tapauksessa riippumatta myyntimäärästä tai toiminnan laajuudesta. Näitä voivat olla esim. Internet-domainin varausmaksu, yrityksen t-paidat, mallituotteet, tuotekehityksen kustannukset jne. Kiinteitä tuloja voivat vastaavasti olla esim. yhteistyösopimukset tai mainokset, joista laskutetaan tietty summa. Esim. tapahtumassa monesti kumppani maksaa tietyn summan, joka ei riipu tapahtumaan osallistuneiden määrästä.
  • Muuttuvat tulot ja menot ovat niitä, jotka riippuvat suoraan tai melkein suoraan valmistettujen tuotteiden määrästä. Näitä voivat olla esim. tuotteen materiaalit, tuotekohtainen alihankinta tms. Muuttuvat tulot ovat luonnollisesti yhden tuotteen myynnistä saatavat tulot.
 • Alla lyhyt esimerkkirakenne budjettiin:

Tulot

 • Muuttuvat tulot (myyntitulot valitsemanne hinnoittelumallin mukaan)
 • Kiinteät tulot (esim. yhteistyösopimukset, tuotelahjoitukset jne.)
 • Tulot yhteensä

Menot

 • Muuttuvat menot (tuotteen valmistusmenot, jotka aiheutuvat per tuote)
 • Kiinteät menot (menot, jotka aiheutuvat joka tapauksessa)
 • Menot yhteensä

Budjetin käyttö toiminnan arvioinnissa

Kun arvioitte yrityksenne toimintaan taloudelliselta kannalta, on tärkeää, että tiedätte millaisia tuotto-odotuksia toimintaan liittyy ja osaatte myös arvioida kuinka paljon myyntiä yrityksellä pitää olla, jotta taloudelliset tavoitteet täyttyvät.

Avaamme tässä hieman yleisesti käytettyjä tunnuslukuja, joiden avulla arviointi helpottuu. Muistakaa, että liiketoimintamallista riippuen teidän pitää osata valita yrityksellenne järkevät ja merkittävät tunnusluvut.

Katetuotto

Katetuotto tarkoittaa myyntihinnan ja muuttuvien kustannusten erotusta. Esim.

 • myyntihinta 2€
 • muuttuvat kustannukset 1€
 • Katetuotto 1€/tuote

Katetuotto on järkevä mittari silloin kun tuotteen muuttuvat kustannukset ovat merkittävä osa myyntihinnasta. Vastaavasti esim. ohjelmistoyrityksillä, joiden tuote on jakelussa sovelluskaupassa, ei katetuotolla ole merkitystä, koska yhden tuotteen muuttuvat kustannukset ovat yritykselle käytännössä 0€ (kuinka paljon enemmän yritys joutuu tekemään töitä, jotta voi toimittaa yhden lisätuotteen asiakkaalle). Vastaavasti esim. Linnunpönttö NY joutuu ostamaan lautaa ja tarvikkeita jokaiseen pönttöön ja valmistamaan pöntön, joten katetuotto on merkittävä mittari, kun mietitään toiminnan kannattavuutta.

Lisätietoa katetuotosta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Katetuottolaskenta

Break even -point

Kuinka monta tuotetta pitää myydä, jotta myynnistä saatavat tulot kattavat tuotteen muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Tämä on kaikille yrityksille tärkeä mittari, sillä se kertoo sen, milloin toiminta muuttuu kannattavaksi.

Break even -point lasketaan seuraavasti:

Kiinteät kustannukset / katetuotto = Break even point – myyntimäärä

Esimerkki: Kiinteät kustannukset ovat 100€ ja tuotekohtainen kate 20€. (”100 €”  /  ”20€/kpl” = 5kpl)

Lisätietoa: https://en.wikipedia.org/wiki/Break-even_(economics)

Back To Top