skip to Main Content

Vid utformningen av affärsidén och planeringen av verksamheten är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar tryggheten. Man bör reflektera över riskerna i samband med olika situationer och hur man kan förhindra dem.

Allvarliga olyckor sker lyckligtvis sällan, men små olyckor händer desto oftare och ännu fler situationer som är ”nära ögat”.

Vissa av riskerna är synliga och lätta att upptäcka, men vissa kan vara latenta och svårupptäckta.

Alla risker kan inte elimineras, men nu och då är det viktigt att man minskar sannolikheten för olyckor genom att till exempel använda lämplig skyddsutrustning.

Ta reda på vilken typ av säkerhetsåtgärder ditt företag bör beakta.

Är lagstiftningen begränsande?

Olika förordningar och lagar har stiftats för att trygga konsumentens användning av produkter och tjänster. Det är lika viktigt att framställningen av produkten eller tjänsten är tryggt för UF-företaget.

Så snart UF-företaget har valt sin affärsidé, bör man ta reda på ifall det finns förordningar som är relaterade till idén och om UF-företaget ens kan jobba med affärsidén.

Det har till exempel redan nämnts i Skatteförvaltningsguiden att det finns många olika lagar och förordningar inom byggsektorn som effektivt hindrar UF-företagen från att fungera på vissa byggarbetsplatser eftersom UF-företaget är ett försöksföretag.

Dessutom har studerande inom elektronik begränsningar vad gäller elarbeten, eftersom de enligt lag enbart får utföras av kvalificerade personer.

Ytterligare information kan sökas exempelvis här:
Säkerhets- och kemikaliemyndigheten (Tukes) www.tukes.fi
Livsmedelssäkerhetsmyndigheten Evira www.evira.fi
Aktuell lagstiftning www.finlex.fi

Hur vet jag om mina färdigheter eller kvalifikationer är tillräckliga?

Det beror på området eller apparaten som används. Om du aldrig har använt en motorsåg tidigare kommer du förmodligen inte under första gången förmå ta hänsyn till allt som berör en säker användning av sågen.

Vad gör du till exempel om sågen plötsligt stannar mitt i ett arbete, eller om det träd du håller på att såga ned börjar falla i fel riktning? Har du all nödvändig skyddsutrustning?

Få UF-företagare kommer att använda sig av en motorsåg, men detsamma gäller även andra apparater.

Vissa branscher kräver också kvalifikationer från en utbildning för att kunna utföra arbeten inom området i fråga. Ett exempel är ett tillstånd för eldarbeten.

Kom ihåg din egen säkerhet

Försäkringar som tagits av UF-kontoret täcker inte olyckor eller skador som förorsakas UF-entreprenören själv.

Det är därför en bra idé att avstå från affärsidéer som är associerade till klara risker för skador. Snöskottning av tak innebär till exempel stor risk för snöras, så det är bättre att koncentrera sig på att skotta snö på marken.

Är produkten säker?

När du beställer produkter från utlandet kan du aldrig helt försäkra dig om säkerheten hos dina produkter. I Finland övervakar till exempel tullmyndigheten från utlandet inkommande transporter och utför inspektioner. Visste du att till exempel kosmetika bör innehålla både finska och svenska innehållsförteckningar på förpackningen, så en allergisk konsument kan iaktta försiktighet vid användningen av produkten.

På grund av dessa orsaker är det värt att ha en kritisk inställning och helst beställa produkter som tillverkas inom EU, och som i princip redan uppfyller EU: s säkerhetskrav.

När du beställer via nätet är det också värt att komma ihåg datasäkerheten. Handla endast med pålitliga nätföretag. Den säkraste betalningsmetoden är ett kreditkort, för om produkten inte når dig kan du få tillbaka pengarna via kreditkortsföretaget.

Utsätts konsumenten för fara?

Vissa kunder kan vara allergiska mot ingredienser i produkten, så förpackningsmärkningarna bör vara i sin ordning både vad gäller konditorivaror, kosmetika och smycken.

Finns användarinstruktionerna tillgängliga på finska och svenska? Kunderna måste till exempel kunna läsa instruktionerna för användning av elektroniska apparater på sitt eget modersmål, för att kunna använda produkten på ett säkert sätt.

Visste du att importören är ansvarig för att bruksanvisningen är korrekt och att produkten är säker. Importören kan vara en privatperson eller ett företag. Vid fråga om UF-företaget handlar det om en privatperson, eftersom UF-företaget är ett försöksföretag.

Kom också ihåg miljön

Vissa affärsidéer kan utgöra en fara för både människor och för miljön, om det till exempel vid framställningen används olika kemikalier eller ifall framställningen producerar mycket avfall. Vid användningen av kemikalier måste alltid bruksanvisningen läsas noggrant och egenskaperna vara kända, så att de tryggt kan användas.

Det är också viktigt att tänka på hur man kan minska mängden av avfall som genereras.

Om affärsidén på något sätt involverar djur, måste djurens välbefinnande också garanteras på ett sakenligt sätt.

Back To Top