skip to Main Content

UF-företagets beskattning

UF-företag betalar inte själv skatt, utan avkastningen delas mellan UF-företagets delägare då verksamheten upphör.
Om medlemmarna bestämmer så kan UF-företaget också dela ut vinst under verksamhetsåret.

Den utdelade vinsten är skattepliktig inkomst för delägarna som skall
redovisa den i sin personliga skatte-deklaration under punkten övriga inkomster.

UF-företag kan inte skattefritt betala ut avkastning, ersättning, arvoden, lön eller ersättningar som går under något annat namn. Samma regler gäller också riktiga företag.

Om UF-företag avslutar sin verksamhet i april 2017 skall skattepliktiga inkomsterna deklareras i skatteförslaget för år 2017 som postas i början av år 2018.

Läs mer om UF-företagets beskattning (Skatteförvaltningen)

Inverkan av inkomster från UF-företaget på studiestöd

UF-företagarens inkomster från UF-företaget räknas med i studerandes årsinkomster. Om du fått avkastning från ditt eget UF-företag måste du beakta denna summa i dina årsinkomster. Därför kan inkomster från UF-företaget inverka på studiestödets storlek. Ta dock i beaktande att du ska ha ganska stora andra intäkter också innan det här har någon inverkan.

  • Exempel (kontrollerat på FPA:s sidor 1.9.2017): Om du lyfter studiestöd 9 månader i året får du utöver det här förtjäna 11 850 € (UF-företagets vinstandel och andra inkomster) innan ditt studiestöd minskar. Inkomsterna räknas alltså ut över hela året, inte enligt månadsinkomster.

Kontrollera instruktioner och årsinkomstgränser på FPA:s sidor

Ett riktigt företags beskattning

Riktiga företag betalar skatt på vinsten. Storleken på skatten räknas ut genom att minska företagets utgifter från inkomsterna, t.ex som nedan:

Intäkter:
Försäljning av produkter 1000 € (t.ex. fågelholkar)
Intäkter sammanlagt 1000 €

Utgifter
Material 500 € (bräden, lim, spikar)
Utgifter för försäljning 300 € (hyra för försäljningsplats, reklamskylt)
Utgifter sammanlagt 800 €

Vinst 200 €
Inkomstskatt: 40 €
 (20% av vinsten, Ab)

Mervärdesskatten (Moms) för UF-företag

Allmänt
Om företagets omsättning är under 10 000 euro/år behöver företaget inte betala moms. Detta gäller också nästan för alla UF -företag.

Om UF-företagets omsätning närmar sig gränsen på 10 000 euro skall man grunda ett riktigt företag som anmäler sig som moms-skyldig och gör nödvändiga rapåorter månatligen.

UF-företagets omsättningsgräns under verksamhetstiden är 10 000 euro som inte får överskridas.

Moms-avdrag
UF-företag får inte avdra momsen som riktiga företag får göra, t.ex på inköpta material får momsen inte dras av.

Momsen i UF -företagens fakturor
När kunderna (gäller främst företag) köper produkter av UF-företaget innehåller försäljningspriset inte moms. Företag som köper av UF-företag får inte dra av momsen. Privatpersoner får inte annars heller dra av moms, så för dem har det ingen betydelse.

Moms för ett riktig företag

Ett riktigt företag får dra av den mervärdesskatt man betalt från den skatt den indrivit av sina kunder. Efter detta måste företaget redovisa skillnaden till skattestyrelsen.

Exempel på avdrag av momsen och betalning

  1. Fru Pettersons cykelaffär köper cykel från importören för 100€ + 24% moms =124€
  2. Fru Petterson säljer cyklen till ett pris av 186€ och priset innehåller 24% moms (=36€).

Uträkning av momsen

  1. Avdragbar moms = 24€ som Fru Petterson betalat till importören.
  2. Moms att betala 36€ som Fru Petterson fick från kunden
  3. Fru Petterson betalar till skattemyndigheterna 36€ – 24€= 12€

Fru Petterson har redan betalat 24 € till importören så hon måste ännu betala momsen på skillnaden mellan inköp och försäljningen.

Ytterligare information om moms.

Back To Top