skip to Main Content

UF Ett år som företagare är en lärorik upplevelse för ungdomar. Vi hoppas att programmet ger mångsidiga färdigheter för arbetslivet.

Inverkan

UF Ett år som företagare:s frågeformulär våren 2017. N: 756

Programmet förstärker studerandens färdigheter vad gäller arbetsliv, företagsverksamhet och finansiella kunskaper.

Arbetslivsfärdigheter

 • Jag lärde mig problemlösningsteknik 68%
 • Jag lärde mig att ta och bära ansvar 82%
 • Tidsplanering och utformning av arbetet 69%
 • Min interaktionsförmåga ökade 72%
 • Mina samarbetsfärdigheter ökade 71%
 • Min självkänsla förstärktes 67%
 • Mitt initiativtagande ökade 72%
 • Jag har mer kunskap om mina färdigheter 63%
 • Jag förstod vikten av en entreprenörsinriktad attityd 77%

Entreprenörsfärdigheter

 • Jag stärkte mina entreprenörsfärdigheter 53%
 • Gav en realistisk bild av företagsverksamhet 58%
 • Jag insåg inom vilken bransch jag vill arbeta 33%
 • Jag kommer att grunda ett företag efter programmets slut 10%
 • Jag insåg att jag inte vill bli entreprenör 30%
 • Fick mig att överväga att grunda ett eget företag 43%

Finansiella färdigheter

 • Jag lärde mig hur man använder pengar 53%
 • Jag lärde mig att förstå värdet av mitt eget arbete 59%
 • Jag förstod vikten av entreprenörer som arbetsgivare och ekonomiska aktörer 58%

Din primära roll som handledare är visa intresse, lyssna, fråga, uppmuntra och ge beröm.

Tack för att du deltar!

Back To Top