skip to Main Content

Läsåret 2017-2018

 • Augusti vk 33 – Registrering av UF-företag öppnas
 • Fre 1.12.2017 – Registrering av UF-företag – DL
 • Fre 8.12.2017 – DL för tävlingen Bästa affärsidén
 • Januari 2018 – Bästa affärsidén -vinnarna väljs
 • December 2017 – Mars 2018 – Våga vara företagsam -semifinaler
 • Ons 31.1.2018 – DL för deltagande i tävlingen Bästa Internet-helhet
 • Ons 31.1.2018 – DL för tävlingen Bästa grafiska utseendet
 • Ons 31.1.2018 – DL för tävlingen Bästa affärsidévideon
 • Ons 31.1.2018 – DL för tävlingen Bästa applikation
 • Fre 23.2.2018 – Sista inlämningdagen för försäljningsrapporten
 • Februari 2018 – Bästa grafiska utseendet, applikation, Internet-helhet och affärsidévideon -vinnarna väljs
 • 18.-19.4.2018 – Våga vara företagsam -finalen
 • Fre 11.5.2018 – Sista inlämningsdagen för årsrapporten
 • Maj 2018 – UF-intygen  skickas till skolorna
 • Juli 2018 – UF Ett år som företagare EM-tävlingar

Termin (höst eller vår)

Höstterminen

 • 30. september – Registrering av UF-företag – DL
 • 15. december – Sista inlämningsdagen för årsrapporten
 • Deltagande i tävlingarna av möjlighet

Vårterminen

 • 28. februari – Registrering av UF-företag – DL
 • 15. maj – Sista inlämningsdagen för årsrapporten
 • Deltagande i tävlingarna av möjlighet

Kalenderåret 2018

 • Mon 26.2.2018 – Registrering av UF-företag – DL
 • December 2017 – Mars 2018 – Våga vara företagsam -semifinaler
 • 18.-19.4.2018 – Våga vara företagsam -finalen (deltagande i mån av möjlighet)
 • Fre 25.5.2018 – Sista inlämningdagen för delårsrapporten
 • Fre 14.12.2018 – Sista inlämningsdagen för årsberättelsen
 • December 2018 – UF-intygen skickas till skolorna
Back To Top