skip to Main Content

Tävlingar är en naturlig del av UF-företagets verksamhet. Genom att delta har företaget möjlighet att visa sin kompetens, utveckla sin verksamhet och höra viktig feedback från olika målgrupper. Tävlingar rytmiserar eftersom de sätter mål för UF-företagets under en viss tid.

Under läsåret kommer tävlingar att hållas, med vinnare som kommer direkt till de nationella Uskalla Yrittää -finalen och får berömmelse och ära.

Back To Top