skip to Main Content

Medlemmarna i ett bra team kompletterar varandras styrkor.

Vi rekommenderar att grupperna innehåller 3-8 personer. På detta sätt avbryts inte företagets verksamhet om någon insjuknar.

Vid behov kan ett UF-företag också etableras av en enda person men vi rekommenderar minst två medlemmar. På så sätt kan man dela på både pappersarbete och ansvar.

De gemensamma reglerna och målen styr

Förtroende, ömsesidig respekt, ansvar och engagemang ger teamet goda förutsättningar för dess arbete. En öppen och positiv atmosfär främjar kreativitet och underlättar/uppmuntrar alla att delta för att uppnå de gemensamma målen.

Teamets mål och verksamhetssätt avgörs tillsammans. Diskussion och öppenhet är avgörande för att skapa en bra laganda. Innan det här har varje lagmedlem definierat sina egna inlärningsmål.

Inlärningen i teamet förutsätter att man förbinder sig till gemensamma spelregler. Gemensamt överenskomna punkter och teamets egna spelregler bidrar till ökad trygghetskänsla.

De gemensamt överenskomna spelreglerna hjälper teamet i den vardagliga verksamheten och för att uppnå de gemensamma målen. Det är bra att hålla spelreglerna synliga i teamets gemensamma utrymmen och i gemensamma sociala medier. Det är bra att regelbundet kontrollera reglerna.

Back To Top