skip to Main Content

I ett UF-företag har man en utomordentlig chans att öva på fördelning av uppgifter samt på olika roller, som motsvarar rollerna i arbetslivet. Trots att teammedlemmarna har sina egna ansvarsområden deltar alla i UF-företagets verksamhet och bär ansvaret tillsammans.

Rollerna i UF-företaget kan exempelvis delas upp enligt företagarnas styrkor och intressen.

Back To Top