skip to Main Content

Näst är det dags att fundera på företagets namn. Namnet kan beskriva idén och det kan även stavas med stora eller små bokstäver.

Namnet är en del av företagets image

Man känner igen och kommer ihåg företaget genom namnet. Ett bra namn berättar mycket om företaget. Målet är att namnet ska fastna i minnet på folk.

Det lönar sig att fundera på om företagets namn berättar något om dess verksamhet? Eller om företagarna? Är namnet sådant att det inte betyder någonting?

Ifall man beslutar sig för att utländskt namn lönar det sig att kolla upp namnets betydelse i andra språk.

På patent- och registerstyrelsens sida ytj.fi kan man kontrollera om namnet är ledigt, alltså att det inte finns andra företag med samma namn. Det lönar sig att sätta tid på att planera företagets namn. Ett bra namn är lätt att komma ihåg och dess användning, böjning och stavning är lätta.

OBS! UF-företagets namn kan inte vara ett existerande företags namn, till exempel Coca-Cola UF. Bokstäverna UF ska finnas i slutet av företagets namn.

Marknadsföring

Marknadsföring betyder att man planerar försäljningen, utvärderar olika försäljningskanaler, gör konsumentenkäter och mycket annat.

Sällan säljer en produkt eller tjänst “sig själv”, så marknadsföring behövs. Marknadsföringens centrala mål är en lyckad försäljning för UF-företaget.

Marknadsföringsplan

Marknadsföringsplanen är UF-företagets praktiska verktyg. Med hjälp av planen ser man till att marknadsföringen riktas rätt och att åtgärderna är effektiva. Planen behöver inte vara komplicerad eller lång, men i den borde det framgå information om marknadsföringens tidtabeller, ansvarsområden, marknader och konkurrenter, åtgärder och målen för dem, utveckling och koordinering.

Back To Top