skip to Main Content

Idén är hela verksamhetens kärna. En sådan finns i bakgrunden av varje verksamhet och hos varje team såväl inom sport, spel som i företag.

En god idé föds ofta ur ett eget eller andras behov och kan uppstå då man själv eller andra funderar: Varför fungerar inte det här? Vem kan göra det här? Idén kan även födas ur egna intressen, kunnande eller branschen man studerar.

Idén talar om vad företaget gör och varför det finns. Idén är oftast enkel och klar, som till exempel:

  • Under eftermiddagarna går Tassarna UF ut med hundar.
  • Matta- och trasa UF planerar och tillverkar för hand design-mattor av återanvändbart material.
  • Renoveringstjejerna UF planerar och förverkligar målararbeten inomhus i lägenheter.

Arrangering av barndisko, café, självgjorda smycken, bakelser, hundpromenerare, gårdsarbete, fotograferingstjänst eller frisörtjänster. Tidigare års idéer finns på YouTube med sökorden NY Vuosi yrittäjänä.

Brainstorming

Brainstorming är en kreativ process där man identifierar och analyserar problem. Man skaffar information, övar brainstorming, utvärderar och experimenterar. Från vilken som helst galen idé finner man i slutändan en fungerande lösning.

Det finns många olika typer av brainstormingtekniker, så som anonym brainstorming, sex tänkande hjärnor och brainstorming, som gör arbetet mer effektivt. Vilken som helst galen idé kan utvecklas till just er affärsidé.

Bedömning och val av idéen

Det lönar sig att bedöma idén innan man förverkligar den. Det innebär att man vidareutvecklar idén och besvarar frågorna: Vad, hur, vem, varför, när och hur mycket? Räcker teamets eget kunnande för idéns förverkligande och lämpar sig idén för studierna?

Då ni har eliminerat de idéer som ingen vill genomföra, bör ni utföra en SWOT-analys av de återstående idéerna som återger idéns styrkor, svagheter, framtida möjligheter och hot.

Ladda ner på material-sidan: Att utveckla en idé – SWOT-analys (svagheter, styrkor, möjligheter och hot)

När analysen har klar bör ett beslut fattas om den idé UF-företaget beslutar sig för att börja utveckla. Efter detta steg görs företagets affärsmodell upp (Business Model Canvas) och företagets verksamhetsplan för att föra idén till marknaden.

Back To Top