skip to Main Content

När UF-företagets medlemmar bildat ett team, man beslutat om idé och kommit på ett namn för företaget, är det dags att grunda ett UF-företag.

Grundande

1. Grundande möte för UF-företaget och styrelsens 1. möte

I samband med det grundande mötet hålls styrelsens första möte. Man skriver protokoll över mötet där man antecknar mötets ärenden och beslut. Under mötet beslutar man om uppgifter och roller.

2. Etableringskontrakt

UF-företagets etableringskontrakt är en anpassad och förenklad version av de dokument som krävs för att grunda ett företag. Det är ett samarbetskontrakt och utgående från det fyller man i en webbaserad registreringsformulär. Genom att anteckna sakerna är det senare lätt att kontrollera vad man kommit överens om och samtidigt får man öva på mötesprotokoll.

3. Skriva samarbetskontrakt

Med samarbetskontraktet kommer man överens om gemensamma spelregler och strävar efter att lösa eventuella problem redan på förhand. I samarbetskontraktet kan man komma överens om hur man ska gå tillväga om någon vill sluta i företaget eller hur eventuell vinst ska fördelas.

4. Registrering av UF-företag på nyvuosiyrittajana.fi

I slutet av grundningsärendena registreras UF-företaget på nyvuosiyrittajana.fi -webbsidan, där man sparar detaljerna beträffande företaget och deltagarna. UF-byrån behandlar registreringen och meddelar per e-post när den blivit godkänd. Efter godkännande kan UF-företaget påbörja sin verksamhet.

Back To Top