skip to Main Content

För att komma vidare från idéestadiet till att agera behöver man en plan över hur, när, vem och med vilka pengar? I företag kallas detta en affärsverksamhetsplan.

Affärsmodell (Business Model Canvas)

Affärsmodellen beskriver kort och tydligt vad företaget eller organisationen gör, var de hittar sina kunder samt hur de skapar och levererar dem produkter eller tjänster (mervärde).

Varje företag, vare det lönsamt eller inte, har en affärsmodell som den följer. Ibland finns modellen endast i företagarens huvud, men i verksamhetens startskede lönar det sig att skriva den på papper, så att den tydliggörs för både en själv och resten av gruppen.

En välplanerad affärsmodell hjälper att:

 • Hitta rätt målgrupp som man först kan försöka sälja företagets idé åt.
 • Klargöra sin egen idé till verksamhet och besvara vad, när och åt vem samt med vem.
 • Hitta sätt för företagande som är lätta att upprepa och definierade, så att man slipper slå huvudet i väggen.

Hur planeras en affärsmodell?

För planering av en affärsmodell lönar det sig att använda ett färdigt verktyg eller en botten, så att man kan säkerställa att inga viktiga verksamhetsområden glöms bort. Ett populärt planeringsverktyg för affärsmodellen är Business Model Canvas, där företagets olika funktioner delats upp.

Ladda ner på material-sidan: modellen för affärshetsplanen

Affärsplan

Affärsplanen bygger upp en helhet runt affärsmodellen och beskriver de resurser och skeden som behövs för att starta företaget. Den hjälper att gestalta och strukturerat planera företagets verksamhet och lönsamhet.

Man kan tänka på affärsmodellen och affärsplanen som på husbygge. Affärsmodellen är som husets ritningar, som ser till att funktionaliteten uppfylls och att man får de tillstånd som behövs för byggandet. När dessa är i skick gör man en noggrann plan, där det finns bland annat mer detaljerad information om byggtidtabllerna, kontrakt och finansiering.

Affärsplanen beskriver följande:

 • Affärsidén
  Varför finns företaget och vilka problem löser det?
 • Vad gör företaget?
  Beskrivning av produkten eller tjänsten
 • Eget kunnande och samarbete
  Klarar vi i praktiken av att förverkliga företagets idé? Vilka saker kan vi göra själv och vad behöver vi hjälp med (t.ex www, bokföring)?
 • Kunder
  Till vem säljer företaget produkter eller tjänster?
 • Ansvarfullt i företagande
  Hur
 • Konkurenter
  Säljer någon annan liknande produkter eller tjänster?
 • Ekonomin
  Hur startar vi verksamheten och hur mycket medel behövs? Var kommer pengarna ifrån? Vem ansvarar för företagets bokföring?
 • Risker
  Verksamheten kan innebära olika slags risker så som olyckor eller att man har sönder kundens egendom. Utvärdera verksamhetens risker och fundera på om ni behöver extra försäkringar.Ett UF-företag får inte idka sådan affärsverksamhet som medlemmarna inte klarar av eller som enligt gällande lag förutsätter till exempel yrkesexamen eller någon annan kompetens.Om du inte känner till lagstiftningen om branschen eller de risker som är typiska för området, ta då reda på det. Goda informationskällor är till exempel:
  Säkerhets- och kemikalieverket TUKES www.tukes.fi
  Livsmedelssäkerhetsverket Evira www.evira.fi
  Trafiksäkerhetsverket Trafi www.trafi.fi
  Lagstiftning finns på www.finlex.fi

Back To Top