skip to Main Content

Varje UF-företag är unikt och åtgärderna skräddarsys för att uppnå målen. Nedan ser du i korthet de steg UF-företaget genomgår.

Step 1: Från grupp till team och idén

Step 2: Klargörande av affärsidén

Step 3: UF-företagets verksamhet

*Sidorna syns bara om man är inloggad

Step 4: Avveckling av UF-företag

*Sidorna syns bara om man är inloggad

Back To Top