skip to Main Content

Register för programmet UF Ett år som företagare

UF-företag som är med i programmet UF Ett år som företagare (senare programmet) registreras i ett register som administreras av Ung Företagsamhet rf. I samband med registreringen samlar vi in UF-företagets kontaktuppgifter samt kontakt- och personuppgifter över UF-företagets medlemmar, handledande lärare och rådgivare (senare kunder).

Upprätthållare av registret

Ung Företagsamhet rf
Kuortanegatan 2
00510 Helsingfors

[email protected]
tel. 044 7287 837

Avsikten med informationsinsamlingen

Ung Företagsamhet rf samlar in information i samband med registreringen. Informationen som sparas baserar sig på de uppgifter kunden uppgett i samband med ifyllandet och inskickandet av den elektroniska registreringsblanketten. Informationen används för att upprätthålla kundrelationer, hålla kontakt, föra statistik över användning av programmet samt för forskning och marknadsföring.

Information som insamlas

Ung Företagsamhet rf samlar information om UF-företag, skolor, lärare, rådgivare och UF-företagens medlemmar på följande sätt:

UF-företagets namn
Sammanfattning av UF-företagets affärsidé
UF-företagets verksamhetstid
Adresser till webbsidor och sociala medier som UF-företag använder
UF-företagets språk
UF-företagets bransch
UF-företagets kontakttelefonnummer
UF-företagets kontakt-e-postadress

Skolans namn
Skolstadium
Kontaktuppgifter till skolan
Landskap där skolan ligger

Lärarens för- och efternamn
Lärarens arbets-e-postadress
Lärarens telefonnummer
Läroinrättning/Läroinrättningar där läraren jobbar

Rådgivarens för- och efternamn
Namnet på rådgivarens organisation
Rådgivarens s-postadress
Rådgivarens telefonnummer

Antalet på medlemmar i UF-företag per kön
För- och efternamn på medlemmar i UF-företaget
Personliga e-postadresser till medlemmarna i UF-företaget
Personliga telefonnummer till medlemmar i UF-företaget
Födelsetider för medlemmar i UF-företaget i formen dd.mm.åååå
Läroinrättningens namn där UF-företagets medlemmar är inskrivna på

Vid anmälningar till olika evenemang och tävlingar kan information insamlas även över allergier och specialdieter eller annan information som hör till evenemangets eller tävlingens karaktär. Dessa uppgifter kopplas dock inte ihop med det befintliga registret.

Överlåtande av information

Ung Företagsamhet rf överlåter inte i första hand information till helt utomstående tredje parter som inte har anknytning till Ung Företagsamhet rf eller programmet.

Ung Företagsamhet rf kan överlåta information till sitt regionala aktörsnätverk för att de regionala aktörerna bl.a. kan marknadsföra eller ordna evenemang och tävlingar, så som de regionala UF-mässorna som hör till programmet.

Ung Företagsamhet rf kan överlåta information till nya kunder som kommer med i programmet för att dessa ska kunna utväxla erfarenheter. Till exempel kan kontaktuppgifter till lärare som verkar i programmet ges till andra lärare som håller på att börja eller överväger att ta i bruk programmet.

Ung Företagsamhet rf kan på sina hemsidor offentligt publicera namnet på UF-företag som deltar i programmet, sammanfattningar av UF-företagens affärsidéer, www-adresser till UF-företags hemsidor eller www-adresser till deras sociala medier, namn på skolor där UF-företagen verkar samt landskapen där skolorna ligger.

Ung Företagsamhet rf kan på sina hemsidor och i sin kommunikation publicera namn på UF-företag som deltagit i programmet eller olika tävlingar, namnet på skolor och orter samt för- och efternamnet på medlemmar som hör till UF-företag.

Ung Företagsamhet rf får tidvis förfrågningar av företag eller privatpersoner som vill köpa UF-företags tjänster. I den beskrivna situationen kan Ung Företagsamhet rf enligt sitt eget övervägande överlåta UF-företagets kontaktuppgifter eller andressen till UF-företagets webbsida. Om kontaktuppgifterna är de samma som någon medlems personliga kontaktuppgifter ges informationen inte utan att separat fråga om tillstånd.

Information överlåts inte utan särskilt lov utanför Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiområdet.

Skyddande av registret

Registret får endast användas och information i registret endast upprätthållas av personer som jobbar för Ung Företagsamhet rf eller något företag eller någon organisation som arbetar på uppdrag av Ung Företagsamhet rf och till vars arbetsbeskrivning det hör. Databasen är skyddad och endast namngivna personer har åtkomst till registret med personligt användarsignum och lösenord.

Kontrollrätt

Kunden kan granska den information som samlats om hen och begära att informationen ändras. Begäran om kontroll av uppgifter sänds skriftligt och undertecknat till adressen Ung Företagsamhet rf, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors.

Back To Top