skip to Main Content

Entreprenörskap är en attityd

I UF Ett år som företagare-programmet etableras ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Arbetslivsfärdigheter och privatekonomiska färdigheter stärks samt kommunikationsfärdigheterna och entreprenörsattityden utvecklas. Programmet är öppet för alla studerande i grundskolan (i högstadiet) och i andra stadiets läroanstalter.

UF Ett år som företagare-programmet är ett studieprogram av Ung Företagsamhet r.f. och genomförs i studieanstalter över hela Finland. Programmet är en del av studieanstaltens undervisning och det praktiska arbetet utförs av en handledare. Handledarens roll är att fungera som en sparringspartner och vid behov hjälpa UF-företagare att komma vidare i sin verksamhet.

I studieprogrammet etableras ett UF-företag för en termin, ett läsår eller ett kalenderår. Under programmet kommer eleverna att gå igenom företagandets alla olika stadier med början av etableringen av verksamheten till dess avveckling. Programmet är indelat i fyra huvudteman:

Programmet har en tydlig struktur som hjälper vid planeringen och vid skapandet av målsättningar angående programmet.

Metoder för programmets förverkligande och tidpunkter

Termin

Det är möjligt att slutföra programmet under antingen en höst- eller vårtermin. Under höstterminen börjar programmet då i augusti och slutar i december. Vårterminen börjar programmet i januari och avslutas i maj.

Läsåret

Det är möjligt att genomföra programmet under ett läsår. Programmet börjar då i augusti och avslutas i maj.

Kalenderår

Det är möjligt att genomföra programmet under ett kalenderår. Programmet startar då i januari och slutar i december.

Beskattning

Ung Företagsamhet rf har klargjort verksamhetens laglighet och beskattningspraxis i samråd med Skatteverket. Mer information finns tillgänglig på Skatteverkets webbsida.

Inverkan

UF Ett år som företagare:s frågeformulär våren 2017. N: 756

Programmet stärker studerandens färdigheter vad gäller arbetsliv, företagsverksamhet och ekonomi.

Arbetslivsfärdigheter

 • Jag lärde mig problemlösningsteknik 68%
 • Jag lärde mig att ta och bära ansvar 82%
 • Planering och tidsplanering av arbetet 69%
 • Min interaktionsförmåga ökade 72%
 • Min samarbetsförmåga ökade 71%
 • Min självkänsla stärktes 67%
 • Mitt initiativtagande ökade 72%
 • Jag har mer kunskap om mina färdigheter 63%
 • Jag förstod vikten av en entreprenörsinriktad attityd 77%

Entreprenörsfärdigheter

 • Stärkte mina entreprenörsfärdigheter 53%
 • Gav en realistisk bild av företagsverksamhet 58%
 • Jag insåg inom vilken bransch jag vill arbeta 33%
 • Jag kommer att grunda ett företag efter programmets avslut 10%
 • Jag insåg att jag inte vill bli entreprenör 30%
 • Fick mig att överväga att grunda ett eget företag 43%

Ekonomiska färdigheter

 • Jag lärde mig hur man planerar användningen av pengar 53%
 • Jag lärde mig förstå värdet av mitt eget arbete 59%
 • Jag förstod betydelsen av entreprenörer som arbetsgivare och ekonomiska aktörer 58%

Internationell verksamhet

Ung Företagsamhet rf är en del av det internationella Junior Achievement (JA) -nätverket, som arbetar på global nivå i mer än 110 länder och når över 10 miljoner barn och ungdomar årligen.

Ibruktagning av programmet

 1. Läroanstalten beslutar om programstart
 2. En handledaren eller ett arbetspar bekantar sig med programmet och deltar i den kostnadsfria programutbildningen (se utbildningskalendern: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
 3. Handledaren registrerar sig på yvuosiyrittajana.fi-portalen
 4. Handledaren kan, om så önskas, beställa särskilda manualer
 5. UF-företagen registrerar sig i programmet på sidan nyvuosiyrittajana.fi

Ung Företagsamhet r.f. erbjuder gratis utbildning till alla programlärare, assisterar med skapandet av nätverk och ger stöd i frågor relaterade till programmet.

Programmets registreringsavgift är 22 € per person för första stadiets studerande och 30 € per person för andra stadiets studerande. Efter registreringen har eleverna tillgång till material och en verktygslåda skapad för UF-företagets verksamhet. Ung Företagsamhet r.f. har tagit ut ansvarsförsäkring för alla UF-företag. Försäkringsavgiften ingår i registreringsavgiften.

Bekanta dig med erfarenheterna

Bekanta dig med erfarenheterna av andra gradens studerande

Bekanta dig med grundskoleelevernas erfarenheter

Bekanta dig med gymnasieelevernas erfarenheter

Back To Top