skip to Main Content

Entreprenörskap är en attityd

I UF Ett år som företagare-programmet etableras ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Arbetslivsfärdigheter och privatekonomiska färdigheter stärks samt kommunikationsfärdigheterna och entreprenörsattityden utvecklas. Programmet är öppet för alla studerande i grundskolan (i högstadiet) och i andra stadiets läroanstalter.

UF Ett år som företagare-programmet är ett studieprogram av Ung Företagsamhet r.f. och genomförs i studieanstalter över hela Finland. Programmet är en del av studieanstaltens undervisning och det praktiska arbetet utförs av en handledare. Handledarens roll är att fungera som en sparringspartner och vid behov hjälpa UF-företagare att komma vidare i sin verksamhet.

I studieprogrammet etableras ett UF-företag för en termin, ett läsår eller ett kalenderår. Under programmet kommer eleverna att gå igenom företagandets alla olika stadier med början av etableringen av verksamheten till dess avveckling. Programmet är indelat i fyra huvudteman:

Programmet har en tydlig struktur som hjälper vid planeringen och vid skapandet av målsättningar angående programmet.

Metoder för programmets förverkligande och tidpunkter

Termin

Det är möjligt att slutföra programmet under antingen en höst- eller vårtermin. Under höstterminen börjar programmet då i augusti och slutar i december. Vårterminen börjar programmet i januari och avslutas i maj.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Ladda PDF.

Läsåret

Det är möjligt att genomföra programmet under ett läsår. Programmet börjar då i augusti och avslutas i maj.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Ladda PDF.

Kalenderår

Det är möjligt att genomföra programmet under ett kalenderår. Programmet startar då i januari och slutar i december.

Effektivitet

UF Ett år som företagare:s frågeformulär medel från 2013 till 2018 (N: 2962).Programmet stärker studerandens färdigheter vad gäller arbetsliv, företagsverksamhet och ekonomi.

Arbetslivsfärdigheter

Jag lärde mig att ta och bära ansvar
82%
Jag förstod vikten av en entreprenörsinriktad attityd
77%
Mitt initiativtagande ökade
74%
Min samarbetsförmåga ökade
68%
Planering och tidsplanering av arbetet
67%
Jag lärde mig problemlösningsteknik
66%
Min interaktionsförmåga ökade
66%
Min självkänsla stärktes
64%
Jag har mer kunskap om mina färdigheter
63%

Entreprenörsfärdigheter

Gav en realistisk bild av företagsverksamhet
59%
Stärkte mina entreprenörsfärdigheter
54%
Sänkte tröskeln för att skapa ett eget företag
46%
Jag grundar ett företag efter programmet 12 %

Ekonomiska färdigheter

Jag lärde mig förstå värdet av mitt eget arbete
58%
Jag förstod betydelsen av entreprenörer som ekonomiska aktörer
55%
Jag lärde mig hur man planerar användningen av pengar
55%

Ibruktagning av programmet

  1. Läroanstalten beslutar om programstart
  2. En handledaren eller ett arbetspar bekantar sig med programmet och deltar i den kostnadsfria programutbildningen (se utbildningskalendern: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
  3. Handledaren registrerar sig på yvuosiyrittajana.fi-portalen
  4. Handledaren kan, om så önskas, beställa särskilda manualer
  5. UF-företagen registrerar sig i programmet på sidan nyvuosiyrittajana.fi

Ung Företagsamhet r.f. erbjuder gratis utbildning till alla programlärare, assisterar med skapandet av nätverk och ger stöd i frågor relaterade till programmet.

Programmets registreringsavgift är 25 € per person. Efter registreringen har eleverna tillgång till material och en verktygslåda skapad för UF-företagets verksamhet. Ung Företagsamhet r.f. har tagit ut ansvarsförsäkring för alla UF-företag. Försäkringsavgiften ingår i registreringsavgiften

Internationell verksamhet

Ung Företagsamhet rf är en del av det internationella Junior Achievement (JA) -nätverket, som arbetar på global nivå i mer än 110 länder och når över 10 miljoner barn och ungdomar årligen.

Beskattning

Ung Företagsamhet rf har klargjort verksamhetens laglighet och beskattningspraxis i samråd med Skatteverket. Mer information finns tillgänglig på Skatteverkets webbsida.

Back To Top