skip to Main Content

Materialet har flyttat

På grund av programmets förnyelse finns programmaterialet i sin helhet i Twid -inlärningssystem och från och med 2 augusti 2019 på den nya webbplatsen www.vuosiyrittajana.fi.

Material till UF-företag

På denna sida hittar du stödmaterial, blanketter och exempel för programmen UF Ett år som företagare.

Att börja företagsverksamheten

Rapportering

Ekonomiförvaltning

Logo

Back To Top