skip to Main Content

IMG_5272

Ung Företagsamhet rf fungerar som koordinator för programkonceptet och erbjuder hjälp, stöd och rådgivning i ärenden som gäller programmet. Dessutom berättar ofta andra lärare som använder sig av programmet gärna om hurudana tillvägagångssätt de använder i sin skola/läroinrättning och hur de går till väga i olika situationer.

Då det uppstår frågor om verksamhetssättet, försäkringar, beskattning, affärsverksamhet el. dyl. kan du kontakta den nationella UF-byrån så hjälper vi dig reda ut saken.

Vi kompletterar också den här webbplatsen utgående från lösningar på problem. På det här sättet utvecklas studiehelheten och blir hela tiden bättre och betjänar olika målsättningar bättre.

Kolla kontaktuppgifterna till Ung Företagsamhet här.

Back To Top