skip to Main Content

Man bör skapa en kursguide för kursen där man beskriver verksamheten i kursen för deltagarna. Modellen för kursguiden hittar ni på den här sidan, men ett noggrant skolspecifikt genomförande är alltid en lite modifierad version av den allmänna modellen. Saker som inverkar på det här är lokala evenemang och möjligheter som det lönar sig att utnyttja i kursen.

Programmet som en del av läroplanen

Det är upp till varje läroinrättning en hurudan process det blir att föra in programmet UF Ett år som företagare i läroplanen och in bland läroinrättningens kurser. Som stöd för det här har vi samlat exempel på olika fall från det yrkesinriktade andra stadiet samt skapat ett dokument i vilken vi berättar hur programmet UF Ett år som företagare stöder undervisningen i olika ämnen i den allmänbildande utbildningen.

Bedömningen och kursgången

Bedömningen av programmet görs i allmänhet på basen av prestationerna och aktiviteten i verksamheten. Dessutom inkluderar man olika uppgifter som ska lämnas in och evenemang som hör till kursen i bedömningen.

 

Back To Top