skip to Main Content

Programmet UF Ett år som företagare är öppet för alla läroinrättningar på grundskole- och andra stadiet. Programmet kan tas i bruk genom att skapa en kurs, ett tillvalsämne eller en studiehelhet som de studerande kan välja. Programmet kan också utgöra en del av en större helhet, t.ex. en studiehelhet i företagsamhet eller företagsamhetsfostran.

I kursbeskrivningen ska man skriva in samma saker som hör till en normal kurs, och beskrivningen kan skräddarsys så att den tar i beaktande saker som man på respektive studieinriktning vill poängtera för deltagarna.

Krav för att använda kursen

 • Iver för företagsamhet och att lära sig genom egen aktivitet
 • Officiellt godkännande av kursen som en del av studierna
 • Ansvariga lärare för programmet i läroinrättningen

Hur ska jag gå till väga om jag vill ha programmet i min läroinrättning?

Bekanta dig med programmets sajt och exempel, och kontakta aktören för YES-nätverket i ditt eget område eller den nationella UF-byrån. VI hjälper gärna med frågor i anknytning till programmet och med att ta in programmet som en del av undervisningen.

Kostar det att använda programmet?

Programmet innehåller endast en registreringsavgift per elev. I grundskolan är den 22 €/elev och på andra stadiet 30 €/studerande. Övriga avgifter tillkommer inte. Då studerande grundar ett UF-företag placerar de 10-40 €/delatagare som startkapital i sitt företag. Kapitalet går till att starta upp verksamheten (materialanskaffningar eller små investeringar i t.ex. visitkort och broschyrer).

Kan ni från Ung Företagsamhet komma och coacha studerande?

I praktiken inte eftersom vi vill främja ett företagsamt sätt att lära sig. Vi erbjuder inskolning i programmet. Vi vill också skapa bestående verksamhet som finns kvar som en del av den normala undervisningen utan särskilda projekt eller motsvarande tillfällig finansiering.

Programmet UF Ett år som företagare har i många läroinrättningar i början varit en del av ett projekt med vars hjälp verksamheten kommit igång och efter det här har den blivit en bestående och normal del av läroinrättningens verksamhet.

Vilka steg ingår då man tar i bruk programmet?

De allmänna skeden då man tar i bruk programmet är följande, men skedena varierar p.g.a. reglerna i respektive skola:

 1. Läraren/läroinrättningen vill ta i bruk programmet.
 2. Man försäkrar sig om att programmet lämpar sig som en del av undervisningen (i allmänhet placeras den bland fritt valbara studier eller som en valbar kurs).
 3. Man får ett godkännande från läroinrättningens sida (rektor/direktion) om att få ta i bruk programmet
 4. Den ansvariga läraren sätter sig in i programmets processer och stödmaterial
 5. Den ansvariga läraren deltar i programskolning.
 6. Kursbeskrivningen för programmet skrivs och programmet bjuds ut till studerande som möjligt att välja.
 7. Man skapar en undervisningsstam för programmet på basen av timfördelningen och söker lokala nätverk som fungerar som stöd för inlärningen utanför klassrummet, se tilläggsuppgifter i punkten nätverkande
 8. Man anmäler läroinrättningen med i UF-registret och beställer den mängd studiematerial som behövs.
 9. Kursen börjar och verksamheten inleds, se skeden i verksamheten.
 10. UF-företagen registrerar sig hos den nationella UF-byrån på adressen nyvuosiyrittajana.fi.
Back To Top