skip to Main Content

Det kan alltid hända olyckor när man gör något. I programmet UF Ett år som företagare samverkar man med läroinrättningen så att man strävar till att minimera eventuella risker redan då man startar verksamheten. Det finns en utförlig beskrivning av försäkringsärenden i lärarguiden.

Information till studerande

Om det behövs extra försäkring

I vissa fall kan det vara på sin plats att ta extra försäkringar. I det här fallet samarbetar UF med Fennia vars experter gärna hjälper i försäkringsärenden.

Fennias experterna når du lättast med att ta kontakt med Fennias servicecenter för företagskunder, som betjänar må-fre kl. 8-17 på numret 010 503 8818. (Numret är bara för lärare!)

Back To Top