skip to Main Content

ny_vaiheetVarje UF-företag är personligt och verksamheten formas utgående från de egna målen. Här nedan kan du kort se de olika skedena i UF-företagens verksamhet och i sidobalken hittar du mera information om varje steg.

Step 1

 • Skapa en egen grupp och hitta en idé
  Utan människor och idéer finns ingen verksamhet. Det lönar sig att börja med det här. Bekanta dig med tipsen om hur gruppen och idéerna skapas.

Step 2

 • Verksamhetsplanen och -modellen
  Då idén börjar skönjas är det dags att skapa en plan över hur idén ska börja förverkligas och vem som ska göra det. Här hjälper verksamhetsplanen och verksamhetsmodellen. Det här är ert företags arbetsordning för framtiden.
 • Samarbetsavtalet
  Det är bra att komma överens om gemensammaspelregler redan i inledningsskedet av verksamheten. Gör upp ett samarbetsavtal i vilket ni på förhand kan komma överens om eventuell vinstutdelning, om att alla ska delta och t.ex. vad ni ska göra om samarbetet inte löper.
 • Grundande och registrering av UF-företag
  UF-företaget grundas genom att fylla i registreringsblankett och före detta måste man fylla i stiftelseurkunden. Bekanta er med stiftelseurkunden och registrera ert eget UF-företag så att ni kommer igång med verksamheten.
 • Att söka och välja rådgivare
  Det lönar sig att be om hjälp av läraren, er närkrets och förstås också hemma för att söka en rådgivare. En rådgivare kan man hitta också på basen av hobbyn eller annan verksamhet där ni är aktiva (speciellt om UF-företagets idé har med hobbyn att göra).

Step 3

 • UF-företagets verksamhet
  Det här är den intressantaste tiden av verksamheten. Fungerar vår idé, köper någon våra produkter, var hittar vi tillbehör, material och kunder. Hur kommer vi överens om tidtabeller och vem gör vad? Kolla in punkten tips och länkar till olika uppgifter under UF-företagets verksamhet.

Step 4

 • Tävlingar
  Vi ordnar flera olika tävlingar för UF-företag som är verksamma i ett läsår. Det lönar sig att delta i dem. Förutom priser står rikligt med ära och berömmelse till buds.

Step 5

 • Delårsrapport och årsberättelse
  Då verksamheten har kommit igång och de första månaderna ligger bakom är det dags att blicka bakåt och planera framtiden. Vid UF-årets slut görs ännu en årsberättelse om det egna UF-företagets erfarenheter.
 • Avslutande av UF-företaget
  Som avslutning på programmet ska UF-företagen avvecklas, men det är möjligt att fortsätta verksamheten antingen på deltid eller heltid. Bekanta dig med minneslistan för avvecklandet och fundera på eventuell fortsättning av verksamheten.

Step 6

Back To Top