skip to Main Content

UF Ett år som företagare riktas till elever i årskurs 9 och studerande i gymnasiet och inom yrkesutbildningen på andra stadiet. I studieprogrammet grundar man för ett läsår eller en termin ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Eleverna går under läsåret igenom alla företagets skeden från att grunda det till att avsluta verksamheten.

Målet med programmet och UF-företaget är att lära sig abetslivsfärdigheter och en företagsam inställning och ett aktivt verksamhetssätt redan under studietiden. UF-företaget erbjuder ungdomarna en inlärningsmiljö i vilken de i praktiken kan prova de färdigheter som de lärt sig.

UF-företagen fungerar med riktiga pengar, och de kan sälja sina produkter eller tjänster till kunder. Att man i programmet opererar med riktiga pengar ger större genomslagskraft, högre motivation bland studerande och element från riktiga affärslivet. Genom att  göra saker på riktigt fastnar de bättre i minnet. Samtidigt uppmuntrar vi ungdomar att bli aktiva och initiativrika framtidsaktörer.

Vad lär man sig i programmet?

  • Arbetslivsfärdigheter, entreprenörsattityder och verksamhetssätt
  • Utveckla egna idéer och att omsätta en idé till produkt i praktiken (processen)
  • Hitta de egna styrkorna genom att göra
  • Utveckla interaktions-, grupparbets- och ledarskapsfärdigheter
  • Utveckla ett ekonomiskat tänkande
  • Förstå företagets verksamhetsmodell i praktiken
  • Lösa problem och klara av utmanande situationer
  • Förstå vikten av affärsverksamhetskompetens, till exempel marknadsföring, ekonomiförvaltning och ledarskap och lära sig de grundläggande sakerna

Hur kommer man med?

Programmet UF Ett år som företagare är öppet för alla läroinrättningar på grundskole- och andra stadiet. Programmet kan tas i bruk genom att skapa en kurs, ett tillvalsämne eller en studiehelhet som de studerande kan välja. Programmet kan också utgöra en del av en större helhet, t.ex. en studiehelhet i företagsamhet eller företagsamhetsfostran.

I kursbeskrivningen ska man skriva in samma saker som hör till en normal kurs, och beskrivningen kan skräddarsys så att den tar i beaktande saker som man på respektive studieinriktning vill poängtera för deltagarna.

Programmets olika faser

UF Ett år som företagare -programmet är indelat i fyra huvudteman:

Metoder för programmets förverkligande och tidpunkter

Termin

Det är möjligt att slutföra programmet under antingen en höst- eller vårtermin. Under höstterminen med början i augusti och avslutning i december. Vårterminen börjar i januari och programmet avslutar i maj.

Läsåret

Det är möjligt att genomföra programmet under ett läsår. Programmet börjar då i augusti och avslutar i maj.

Kalenderår

Det är möjligt att genomföra programmet under ett kalenderår. Programmet startar då i januari och slutar i december.

Är deltagandet i programmet avgiftsbelagt?

Programmets registreringsavgift är 25 € per person. Ung Företagsamhet r.f. skickar fakturor för betalning av registreringsavgiften till läroanstalten efter att registreringstiden har löpt ut. Skolan kan ta ut avgifter från studerande, kolla det med din lärare.

Vid grundandet av ett UF-företag investerar UF-företagarna 10-40 €/deltagare av sina egna pengar. Beloppen bildar startkapitalet i företaget. Kapitalet används till företagets startkostnader: materialinköp eller små investeringar såsom exempelvis visitkort och broschyrer.

Evenemang och tävlingar

Under läsåret hålls programrelaterade tävlingar som UF-företagen kan delta i. Olika tävlingar är bland annat bästa affärsidé, bästa grafiska utseende och bästa internet-helhet, som alla stöder UF-företagets verksamhet och utvecklingen av nya idéer.

Utöver tävlingar som ordnas under läsåret på flera orter, hålls också Våga vara företagsam-semifinaler som samlar regionens UF-företag till ett mässevenemang där alla presenterar sitt företag och idkar försäljning. De bästa UF-företagen i semifinalen kan konkurrera om FM-priset i den nationella Våga vara företagsam -finalen som äger rum i april. Läs mer om Våga vara företagsam -evenemangen och notera tidpunkten för semifinalen i din region.

Syftet med tävlingarna är att erbjuda möjligheter till att presentera egna färdigheter och utveckla verksamheten. De regionala semifinalerna och nationella finalerna är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra UF-företag och deras verksamhet.

Är det lagligt?

Absolut! Ung Företagsamhet rf  har undersökt lagligheten och skatteförfaranden tillsammans med Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen har också utfärdat riktlinjer för UF-företagens verksamhet och verksamhetssätt (diarienummer: A73/200/2016). I praktiken är den vinst som UF-företagarna får beskattningsbar inkomst och om omsättning blir under 10 000 euro betalar UF-företagen inte mervärdesskatt.

Skattemässigt behandlas verksamheten som enskild inkomstanskaffning.

Vem har ansvar för verksamheten?

UF Ett år som företagare är studieprogram som Ung Företagsamhet rf:s förverkligar och som genomförs i skolor och läroinrättningar runt om i Finland. Programmet är en del av undervisningen i skolan och en lärare ansvarar för den praktiska verksamheten.

Ung Företagsamhet rf:s kontor erbjuder hjälp, stöd och utbildning för lärarna och löser vid behov olika utmaningar i anknytning till användningen av och praxisen med programmet.

Back To Top