skip to Main Content

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) är ett internationellt intyg för unga som deltar i programmet UF Ett år som företagare. Intyget anger att du under programmet framgångsrikt har drivit ett eget UF-företag. Under den tiden har du tillägnat dig sådana färdigheter som behövs i arbetslivet och i företagsverksamhet.

ESP har skapats till stöd för programmet UF Ett år som företagare och används i 28 europeiska länder. De unga som är med i programmet UF Ett år som företagare kan avlägga intyget Entrepreneurial Skills Pass.

Utnyttja ESP under programmet UF Ett år som företagare

Svara på självvärderingarna under programmet (https://self.entrepreneurialskillspass.eu/se-fi)

 1. Registrera dig i portalen och fyll i den första enkäten
 2. Driv ett UF-företag under ett läsår
 3. Du får ett e-postmeddelande när den andra enkäten finns tillgänglig
 4. Besvara den andra enkäten så får du ett intyg över hur dina färdigheter utvecklats under läsåret
 5. Skriv ut intyget: intyget ger dig möjlighet att delta i ESP-provet
Entrepreneurial Skills Pass — Temana för självvärderingen

Entrepreneurial Skills Pass prov (https://exam.entrepreneurialskillspass.eu/esp/)

 • Provet mäter de ungas entreprenörsfärdigheter, ekonomiska kunskaper och arbetslivsfärdigheter.
 • De som klarat provet får ett internationellt intyg över sina färdigheter. Intyget är ett bra tillägg till meritförteckningen utöver intyget för programmet UF Ett år som företagare.
 • Provet är en 1 timme långt och det består av flervalsfrågor. Ett godkänt prov kräver att 70 procent av svaren är korrekta.
 • Provet genomförs i ett klassrum i skolan och det är webbaserat.
 • Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska på våren.
 1. Svara på självvärderingsenkäterna och skriv ut intyget
 2. Ta kontakt med den handledande läraren och meddela att du vill delta i provet
 3. UF kommer överens med läraren om tidpunkten för provet
 4. Förbered dig bra och delta i provet!

Läs mer om innehållet i provet via länken under läroplanen!

Entrepreneurial Skills Pass — Provets innehåll

Bekanta dig med Entrepreneurial Skills Pass genom videon nedan

Back To Top