skip to Main Content

Ett nytt läsår med nya UF-företagare – hemligheten bakom teambildningen

Det är lika spännande varje höst då jag ska träffa för första gången de nya blivande UF-företagare trots att det här är nu fjärde läsåret jag fungerar som handledande lärare för UF Ett år som företagare-kursen.  Följande frågor har vimlat runt i mina tankar inför kursstarten:

Hur ska jag lyckas inspirera och motivera ungdomarna till UF-året? 
Vilka verktyg borde ungdomarna ha i bagaget?  
Hur ska jag lyckas stöda teambildningen? 

Ett fungerande team är nyckeln till lyckat UF-år. Varje höst har teambildningen format sig annorlunda. I år har jag en mycket förberedd grupp som börjar sitt UF-år. Samtliga studerande deltog på våren 2017 i UF 24h -läger där de jobbade fram en affärsidé och presenterade sin affärsidé inför en jury.  Senare samma vår gick de också en tillämpad gymnasiekurs, där de studerande lärde sig känna i de olika skeden i ett företags livscykel d.v.s. hur man startar, driver och avvecklar ett företag igenom med hjälp av egen affärsidé som förädlades och testades under kursens gång.

Ungdomarna kände varandra från tidigare, så efter att vi bekantat oss med UF Ett år som företagare – programmet och dess tidsplan, kunde vi framsida till teambildning. Ur min synvinkel bildades teamen mycket snabbt i år. Efter att studerande hade listat ner sina idéer och intressen fört individuellt, började de sedan mingla runt i klassrummet för att ta reda på vad de andra kursdeltagarna hade på sina listor. Efter cirka 10 min hade tre team bildats kring tre olika idéer.

Nu återstår mycket utvecklingsarbete och planering, men jag ser framemot ett nytt UF-år!  

Tanja Ingelin
Kyrkslätts gymnasium

Back To Top