skip to Main Content

UF Ett år som företagare

I UF Ett år som företagare-programmet etableras ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar.

Programmet förstärker studerandens färdigheter vad gäller arbetsliv, företagsverksamhet och ekonomi. UF Ett år som företagare -programmet är öppet för alla studerande i grund (högstadie) -skolor och andra stadiets läroverk.

Programmet är en del av läroverkets undervisning och det praktiska arbetet utförs av en handledare.

Ytterligare information on programmet hittas här

#UskallaYrittää

Kom med!

*Genom att registrera dig får du tillgången till information om UF-företagen på din studieanstalt.


Studerande & UF-företag registrering

*Registreringen av UF-företagen sköts via registreringen av studeranden.

Viktiga datum

  • Ons 31.1.2018 – DL för andra tävlingar
  • Fre 23.2.2018 – Försäljningsrapporten DL
  • Mon 26.2.2017 – DL för registrering av UF-företag (kalendaråret)
  • December-mars – Våga vara företagsam -semifinaler (Uskalla Yrittää)
  • 18.-19.4.2018 – Våga vara företagsam -final (Uskalla Yrittää)

Kolla tidtabell här

Back To Top