skip to Main Content


Hyvän tiimin jäsenet täydentävät toistensa vahvuuksia.

Suosittelemme 3-8 hengen yrityksiä, jolloin esimerkiksi yhden henkilön sairastuminen ei estä yrityksen toimintaa. Ryhmän koko ei saa olla hyvän idean toteutuksen este.

NY-yrityksen voi tarvittaessa perustaa myös yksin, mutta suosittelemme, että perustajia on vähintään kaksi. Näin erilaiset paperityöt ja vastuut jakautuvat useammalle.

Yhteiset säännöt ja tavoitteet ohjaavat

Luottamus, toisten arvostaminen, vastuullisuus ja toimeen tarttuminen tiimissä antaa hyvät edellytykset tiimin työskentelylle. Avoin ja positiivinen ilmapiiri ruokkii luovuutta ja helpottaa / kannustaa kaikkien osallistumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tiimin tavoitteet ja toimintatavat määritetään yhdessä. Keskustelu ja avoimuus ovat olennaista hyvän tiimihengen syntymisessä. Tätä ennen kukin tiimiläinen on määritellyt omat oppimistavoitteensa.

Tiimissä oppiminen vaatii sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin. Yhdessä sovitut asiat ja tiimin omat pelisäännöt vaikuttavat osaltaan turvallisuudentunteen lisääntymiseen.

Yhdessä rakennetut pelisäännöt auttavat tiimiä arkipäivän toiminnoissa ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelisäännöt on hyvä pitää aina esillä tiimin yhteisissä tiloissa ja yhteisissä sosiaalisen median kanavissa.  Säännöt on hyvä tarkistaa tasaisin väliajoin.

Back To Top