skip to Main Content

*Rekisteröitymisohjeistus alkaa kohdasta 1:50

Kun NY-yrityksen jäsenet ovat muodostaneet tiimin, idea on päätetty ja nimi NY-yritykselle on keksitty, on aika perustaa NY-yritys.

Perustamistoimet

1. NY-yrityksen perustamiskokouksen ja hallituksen 1. kokouksen pitäminen

Perustamiskokouksen yhteydessä pidetään hallituksen ensimmäinen kokous. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon listataan kokouksessa käydyt asiat ja päätetyt asiat. Kokouksessa päätetään tehtävistä ja rooleista.

2.  Perustamissopimuksen teko

NY-yrityksen perustamissopimus on muokattu ja yksinkertaistettu versio oikean yrityksen perustamiseen vaadittavista papereista. Se on yrityksen käyttöön tehtävä yhteistyösopimus ja sen perusteella täytetään verkkopohjainen rekisteröintilomake. Kirjoittamalla asiat muistiin on myöhemmin helppo varmistaa, mitä sovittiin ja samalla voidaan harjoitella kokouskäytäntöjä.

3.  Yhteistyösopimuksen teko

Yhteistyösopimuksella sovitaan keskinäisistä pelisäännöistä ja pyritään ratkaisemaan mahdolliset ongelmat etukäteen. Yhteistyösopimuksessa voidaan sopia, miten toimitaan, jos joku haluaa lopettaa yrityksessä tai voidaan sopia mahdollisesta voiton jakamisesta.

4. Rekisteröintilomake verkossa

Täyttäkää verkkopohjainen rekisteröintilomake NY:n verkkojärjestelmään.Rekisteröinti kannattaa tehdä vasta, kun olette päättäneet NY-yrityksenne jäsenet ja teillä on tieto tulevasta liikeideastanne.

Siirry rekisteröintilomakkeeseen tästä.

Rekisteröinnin jälkeen NY-toimisto käsittelee rekisteröinnin ja rekisteröintitodistuksen saat NY-yrityksen portaalista.

Back To Top