skip to Main Content


Jotta ideasta päästään tekoihin tarvitaan suunnitelma, miten, missä, kuka ja millä rahalla? Seuraavaksi esitellään liiketoimintamalli ja -suunnitelma, jotka kehittävät ideaa eteenpäin.

Liiketoimintamalli (Business Model Canvas)

Liiketoimintamalli kuvaa nopeasti ja selkeästi, mitä yritys tai organisaatio tekee, miten se löytää asiakkaat sekä luo ja toimittaa heille tuotteita tai palveluita (lisäarvoa).

Jokaisella yrityksellä, oli se kannattava tai ei, on liiketoimintamalli, jonka mukaan se toimii. Joskus malli on vain yrittäjän päässä, mutta toiminnan aloitusvaiheessa liiketoimintamalli kannattaa kirjoittaa paperille, jotta se selkeytyy sekä itselle että muulle ryhmälle.

Hyvin suunniteltu liiketoimintamalli auttaa:

 • Löytämään oikean kohderyhmän, jolle voi ensiksi yrittää myydä yrityksen ideaa.
 • Kirkastamaan oman idea toiminnaksi ja vastaa mitä, milloin ja kenelle sekä kenen kanssa.
 • Löytämään helposti toistettavia ja määriteltyjä tapoja yrittämiseen, jolloin vältyt pään seinään hakkaamiselta.

Miten liiketoimintamalli suunnitellaan?

Liiketoimintamallin suunnitteluun kannattaa käyttää valmista työkalua tai pohjaa, jolloin varmistuu, etteivät tärkeät toiminnan alueet unohdu. Suosittu liiketoimintamallin suunnittelutyökalu on Business Model Canvas, jossa yrityksen eri toiminnot on jaettu osiin.

Lataa materiaalit sivulta: Liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman pohjat

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma rakentaa kokonaisuuden liiketoimintamallin ympärille ja kuvaa niitä resursseja ja vaiheita, joita tarvitaan yrityksen käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti yrityksen toimintaa ja kannattavuutta.

Liiketoimintamallia ja liiketoimintasuunnitelmaa voi miettiä talon rakentamisena. Liiketoimintamalli on kuin talon piirustukset, joiden toimivuus pitää varmistaa ja rakentamiselle saada tarvittavat luvat. Kun nämä ovat kunnossa, tehdään tarkka suunnitelma, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa rakennusaikataulusta, sopimuksista ja rahoituksesta.

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö:

 • Liikeidea
  Miksi yrityksemme on olemassa tai minkä ongelman toimintamme ratkaisee?
 • Mitä yritys käytännössä tekee?
  Tuotteen tai palvelun kuvaus.
 • Oma osaaminen ja yhteistyö
  Osaammeko käytännössä toteuttaa yrityksen idean? Mitkä asiat teemme itse ja missä tarvitsemme apua muilta (esimerkiksi internetsivut tai kirjanpito)?
 • Asiakkaat
  Kenelle yrityksemme myy tuotteita/palveluita?
 • Vastuullisuus
  Miten yrityksemme ottaa vastuullisen liiketoiminnan huomioon omassa toiminnassaan? (Lue lisää)
 • Kilpailijat
  Myykö joku muu samanlaista tuotetta tai palvelua?
 • Talous
  Miten saamme toiminnan käyntiin ja paljonko siihen tarvitaan rahaa? Mistä rahat tulevat? Kuka vastaa yrityksemme kirjanpidosta?
 • Riskit Toimintamme saattaa sisältää riskejä kuten onnettomuudet, asiakkaan omaisuuden turmeleminen tai muut vahingot. Arvioikaa toiminnan riskejä ja pohtikaa, tarvitsetteko toiminnassanne erillisen vakuutuksen. NY-yritys ei saa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, johon sen jäsenet eivät ole kykeneviä, tai joka voimassa olevan lain mukaan edellyttää esimerkiksi ammattitutkintoa tai muuta pätevyyttä. Jos ette tunne toimialaan liittyvää lainsäädäntöä tai sille tyypillisiä riskejä, ottakaa asioista ensin selvää. Hyviä tietolähteitä ovat esimerkiksi:
 • Lue lisää vakuutuksista.
  Koulun vakuutukset voivat joissain tapauksissa riittää, mutta tarkastakaa tämä asia yhdessä opettajanne kanssa!

Back To Top