skip to Main Content


Idea on koko toiminnan ydin. Sellainen löytyy jokaisen toiminnan ja tiimin takaa niin urheilussa, peleissä kuin yrityksissäkin.

Hyvä idea syntyy usein omasta tai muiden tarpeista ja voi syntyä silloin, kun itse tai muut ihmettelevät: Miksi täällä ei ole tietynlaisia tuotteita tai palveluita? Miksi tämä ei toimi? Kuka voi tehdä? Idea voi myös syntyä omista kiinnostuksen kohteista, osaamisesta tai alasta, jota opiskelee.

Idea kertoo, mitä yritys tekee ja miksi se on olemassa. Idea on yleensä yksinkertainen ja selkeä. Lasten diskon järjestäminen, kahvila, itse tehdyt korut, leivonnaiset, koirien ulkoilutusta, pihatöiden tekoa, valokuvauspalveluja tai kampauspalveluita.

  • Karvatassut NY ulkoiluttaa koiria iltapäivisin.
  • Matto- ja tilkku NY suunnittelee ja valmistaa käsityönä design-mattoja kierrätysmateriaaleista.
  • Remppatytöt NY suunnittelee ja toteuttaa huoneistojen sisämaalausremontit.

Tutustu aiempien vuosien ideoihin YouTubessa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman soittolistan kautta.

Ideointi

Ideointi on luova prosessi, jossa tiedostetaan ongelma ja analysoidaan sitä. Hankitaan tietoa, ideoidaan, arvioidaan ja kokeillaan. Lopulta löydetään toimiva ratkaisu.

Ideointitekniikoita on monenlaisia kuten anonyymiaivoriihi, kuusi ajatteluhattua ja aivoriihi, jotka tehostavat työskentelyä. Ideoinnin alkuvaiheessa ei kannata olla kriittinen. Mistä tahansa hullultakin tuntuvasta ideasta voi kehittyä juuri teidän liikeideanne.

Ideoiden arviointi ja valinta

Luovan prosessin päätyttyä on tärkeää miettiä ja arvioida ideoita. Mitä, miten, kuka, miksi, milloin ja kuinka paljon? Riittääkö tiimin oma ammattitaito toteuttamaan idean ja sopiiko idea opintoihin?

Kun olette poistaneet ideoista ne, joita kukaan ei halua lähteä toteuttamaan, tehkää jäljellä oleville ideoille SWOT-analyysi, joka pohtii ideoiden vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuudessa olevia mahdollisuuksia ja uhkia.

Lataa materiaalit-sivulta: Idean kehittäminen – SWOT (heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet, uhat -analyysi)

Kun analyysit on tehty, on tehtävä päätös ideasta, jota NY-yritys lähtee kehittämään. Tämän jälkeen siirrytään tekemään yritykselle liiketoimintamallia (Business Model Canvas) ja liiketoimintasuunnitelmaa idean tuomiseksi markkinoille.

Back To Top