skip to Main Content

Nuori Yrittäjyys ry on laatinut NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan säännöt, joita jokaisen ohjelmaan osallistuvan NY-yrityksen ja NY-yrityksien jäsenten tulee noudattaa. Nuori Yrittäjyys ry voi lisätä ja muuttaa sääntöjä kesken lukuvuoden. Sääntömuutoksista tiedotetaan tällä sivustolla, uutiskirjeissä sekä tarvittaessa suoraan NY-yrityksen ilmoittamiin yhteyssähköpostiosoitteisiin.

Sääntöjen lisäksi NY-yrityksen tulee noudattaa ohjeita.

Verotus

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt toiminnan laillisuuden ja verotuskäytännöt yhdessä Verohallinnon kanssa.

Verohallinto on antanut ohjeet NY-yritysten toiminnasta (diaarinumero: A73/200/2016) ja toimintatavoista. Käytännössä NY-yrittäjien toiminnasta saama voitto on veronalaista tuloa ja toiminnan liikevaihdon jäädessä alle 10 000 euron eivät NY-yrittäjät ole arvonlisäverovelvollisia.

Henkilöverotuksessa toiminta rinnastetaan itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan.

Vaikutus opintotukiin

NY-yrittäjän tulot vaikuttavat opintotukiin, tutustu tarkemmin omien tulojen vaikutukseen Kelan sivuilla.

NY-yrityksen perustaminen

Kaikki NY-yrityksen jäsenet allekirjoittavat NY-yrityksen perustamissopimuksen, täyttävät sähköisen rekisteröintilomakkeen ja laativat yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimusta laaditaan yhtä monta kappaletta kuin NY-yrityksessä on jäseniä.

NY-yrityksessä noudatetaan yhteisiä sääntöjä:

 1. Kaikki yrityksen jäsenet ovat tasa-arvoisia keskenään.
 2. Kaikki yrityksen jäsenet sitoutuvat toimimaan yrityksen parhaaksi ja tekevät parhaansa tiimin menestyksen eteen.
 3. Yrityksen jäsenet kohtelevat toisiaan tasapuolisesti ja kaikkien mielipiteitä kuunnellaan.
 4. Mahdolliset ongelmat ratkaistaan yhdessä yrityksen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä neuvonantajan, ohjaavan opettajan tai vanhempien kanssa.
 5. Yrityksen toiminnassa säilytetään avoin henki ja asioista keskustellaan avoimesti.
 6. Yrityksen jäsenistä ei heidän poissa ollessaan tai ”selän takana” kerrota negatiivisia asioita. Keskinäiset ongelmat voidaan ottaa esille vasta kaikkien ollessa koolla.
 7. Yritys harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti ja hyvää liikemiestapaa noudattaen.
  1. Tarkoituksena ja tavoitteena on oppia liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja yhteistyötä.
 8. Yrityksen liikevoitto jaetaan lukuvuoden lopussa yrityksen osakkaille osuuksien suhteessa.

NY-yrityksen alkupääoma

 1. Jokaisen perustajajäsenen (NY-yrityksen jäsen) on omistettava vähintään yksi osuus. Yhden osuuden hinta on 10 euroa. Yksi omistaja saa omistaa osuuksia enintään 100 eurolla.
  1. NY-yritys voi myydä osuuksia ulkopuolisille, mutta osuuksia voi myydä enintään 100 euron edestä.
  2. NY-yrityksen alkupääoma voi maksimissaan olla 1000 euroa.
 2. Osuudet on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.
 3. Osuudesta on kirjoitettava osuustodistus.

NY-yrityksen toiminta

 1. Yrityksen valmistamaa tuotetta tai palvelua on jalostettava ja kehitettävä, eikä se saa olla vaarallinen asiakkaalle tai työntekijälle.
 2. Yrityksen tulee hankkia neuvonantaja, joka auttaa ja antaa ideoita toiminnan kehittämiseen.
 3. Yritys valitsee hallituksen, johon kaikki perustajat kuuluvat automaattisesti.
 4. Hallitus päättää yrityksen asioista ja tekee päätöksiä mm. rahankäytöstä ja toiminnasta.
 5. Hallituksen tulee toimia yrityksen edun mukaisesti, eikä se saa esim. myöntää jäsenilleen perusteettomia etuja.
 6. Yritys ei saa ottaa lainaa tai ostaa velaksi, koska NY-yritys toimii aina konkreettisesti käytössä olevilla rahavaroilla.
 7. Yrityksen tulee pitää tuloistaan ja menoistaan kirjanpitoa.
 8. Yrityksen liikevaihtoraja toiminta-aikana on 10 000 €. Rajan lähestyessä NY-yrityksen toiminta on lopetettava.

Toiminnan rajoitukset

NY-yritys voi toimia vain osana oppilaitoksen opetusta. NY-yritys ei siis voi myydä palveluja tai tuotteita, joiden myynti tai toimitus tapahtuu NY-yrityksen lopettamisen jälkeen, esimerkiksi kesäloman aikana, jos kurssi on päättynyt toukokuussa.

NY-yritykset noudattavat Suomen lakia. NY-yritys ei saa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, johon sen jäsenet eivät ole kykeneviä, tai joka voimassa olevan lain mukaan edellyttää esimerkiksi ammattitutkintoa tai muuta pätevyyttä.

Ohjelmaan osallistuminen useammin

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan voi yleensä osallistua vain kerran peruskoulun, lukion tai ammatillisen toisen asteen opintojen aikana.

Ohjelmaan on mahdollista osallistua uudelleen eri liikeidealla, joka poikkeaa tunnistettavasti aiemmasta liikeideasta. Lisäksi NY-yrityksen nimen tulee olla eri kuin aiemman nimen. Verohallinto linjaa ohjeessaan, että NY-yrityksen toiminta-aika on enintään yksi lukuvuosi/kalenterivuosi.

Päätöksen, poikkeaako liikeidea tarpeeksi aiemmasta, tekee Nuori Yrittäjyys ry.

Oppilaitos päättää, onko opiskelijalla mahdollisuus osallistua ohjelmaan osana opintojaan toisen kerran ja saada siitä uusi opintosuoritus.

Voiko oikeassa yrityksessä toimiva osallistua?

NY-yrityksen liikeidea tai liiketoiminta-ala ei voi olla sama kuin jo olemassa olevan oikean yrityksen. NY-yritys ja oikea yritys noudattavat eri pelisääntöjä.

Yleinen ohjeistus on, että NY-yrityksen liikeidea ei voi liittyä alaan, jonka oikea yritys on ilmoittanut kaupparekisterissä toimialakseen. NY-yrityksen nimi ei saa myöskään olla sama kuin jo olemassa olevan yrityksen, jotta vältytään väärinkäsityksiltä.

Back To Top