skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman rekisteri

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa (jäljempänä ohjelma) mukana olevat NY-yritykset rekisteröidään Nuori Yrittäjyys ry:n hallinnoimaan rekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään sekä NY-yrityksen yhteystietoja että NY-yrityksen jäsenten, ohjaavan opettajan ja neuvonantajan yhteys- ja henkilötietoja (jäljempänä asiakkaat).

Rekisterin ylläpitäjä

Nuori Yrittäjyys ry
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

info@nuoriyrittajyys.fi
puh. 044 7287 837

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Nuori Yrittäjyys ry kerää tietoja rekisteröinnin yhteydessä. Tallennettavat tiedot perustuvat sähköisen rekisteröintilomakkeen lähettämisen yhteydessä asiakkaan antamiin tietoihin. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, ohjelman käytön tilastointiin ja tutkimukseen sekä markkinointiin.

Kerättävät tiedot

Nuori Yrittäjyys ry kerää tietoja NY-yrityksestä, koulusta, opettajista, neuvonantajista sekä NY-yrityksen jäsenistä seuraavasti.

NY-yrityksen nimi
Tiivistys NY-yrityksen liikeideasta
NY-yrityksen toiminta-aika
NY-yrityksen verkkosivujen ja sosiaalisenmedian www-osoitteet
NY-yrityksen kieli
NY-yrityksen toimiala
NY-yrityksen yhteyspuhelin numero
NY-yrityksen yhteyssähköpostiosoite

Koulun nimi
Kouluaste
Koulun yhteystiedot
Maakunta, jossa koulu sijaitsee

Opettajan etu- ja sukunimi
Opettajan työsähköpostiosoite
Opettajan puhelinnumero
Oppilaitos/Oppilaitokset, joissa opettaja työskentelee

Neuvonantajan etu- ja sukunimi
Neuvonantajan organisaation nimi
Neuvonantajan sähköpostiosoite
Neuvonantajan puhelinnumero
NY-yrityksien jäsenten lukumäärä sukupuolten mukaan
NY-yrityksen jäsenten etu- ja sukunimet
NY-yrityksen jäsenten henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet
NY-yrityksen jäsenten henkilökohtaiset puhelinnumerot
NY-yrityksen jäsenten syntymäajat muodossa pp.kk.vvvv.
Oppilaitoksen nimi, jossa NY-yrityksen jäsenet ovat kirjoilla.

Erilaisten tapahtumien ja kilpailujen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä myös allergia- ja erikoisruokavaliotietoja tai muita tapahtuman tai kilpailun luonteeseen kuuluvia tietoja. Näitä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä olemassa olevaan rekisteriin.

Tietojen luovuttaminen

Nuori Yrittäjyys ry ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja täysin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jotka eivät liity Nuori Yrittäjyys ry:n tai ohjelman toimintaan.

Nuori Yrittäjyys ry voi luovuttaa tietoja aluetoimijaverkostolleen, jotta aluetoimijat voivat mm. markkinoida ja järjestää tapahtumia ja kilpailuja, kuten ohjelmaan kuuluvat NY-aluemessut.

Nuori Yrittäjyys ry voi luovuttaa yhteystietoja ohjelmaan liittyville uusille asiakkaille, jotka haluavat vaihtaa kokemuksia. Esimerkiksi ohjelmassa toimivien opettajien yhteystiedot voidaan jakaa toisille opettajille, jotka ovat aloittamassa tai harkitsevat ohjelman käytön aloittamista.

Nuori Yrittäjyys ry voi julkaista verkkosivuillaan julkisesti ohjelmassa mukana olevien NY-yrityksien nimet, NY-yrityksien liikeideoiden tiivistykset, NY-yrityksen verkkosivujen ja sosiaalisen median www-osoitteet, koulujen nimet, jossa NY-yritykset toimivat, sekä maakunnat, joilla koulut sijaitsevat.

Nuori Yrittäjyys ry voi julkaista verkkosivuillaan ja viestinnässään ohjelman eri kilpailuihin osallistuneiden NY-yrityksien nimet, koulujen nimet ja paikkakunnat sekä siihen kuuluvien jäsenten etu- ja sukunimet.

Nuori Yrittäjyys ry saa ajoittain tiedusteluja yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä, jotka haluavat ostaa NY-yrityksien palveluja. Kuvatussa tilanteessa Nuori Yrittäjyys ry voi harkintansa mukaan luovuttaa NY-yrityksen yhteystiedot ja verkkosivujen osoitteen. Mikäli yhteystiedot ovat samat kuin jonkin jäsenen henkilökohtaiset yhteystiedot, tietoja ei luovuteta ilman erillisen luvan kysymistä.

Tietoja ei luovuteta ilman erillistä lupaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Ainoastaan Nuori Yrittäjyys ry:n tai Nuori Yrittäjyys ry:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten ja organisaatioiden työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus

Asiakas voi tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja pyytää korjaamaan niitä. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Nuori Yrittäjyys ry, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

 

Back To Top