skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelma, jota toteutetaan oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Työelämätaidot ja  taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät.

Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa ohjaava opettaja. Opettajan tehtävänä on toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on avoin kaikille perus- ja toisen asteen oppilaitoksille. Ohjelma voidaan ottaa käyttöön luomalla siitä kurssi/valinnaisaine/opintojakso, jonka oppijat voivat valita. Ohjelma voi olla osa laajempaa esim. yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Ohjelman avulla edistetään yrittäjämäistä oppimista ja mahdollistetaan pysyvän toiminnan luomista oppilaitokseen ilman erillistä projekti- tai hankerahoitusta.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa tavoittelematon yhdistys. Tuemme yrittäjyyskasvatusta, jossa tavoitteemme on saada nuoret tunnistamaan ja hyödyntämään omat kykynsä – tekemällä oppien. NY on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa. JA on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa yli kymmenen miljoonaa oppilasta ja oppijaa yli 110 maassa.

Ohjelman käyttöönotto

 1. Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman aloittamisesta
 2. Ohjaava opettaja tai työpari perehtyy ohjelmaan ja halutessaan osallistuu maksuttomaan ohjelmakoulutukseen (kts. koulutuskalenteri: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
 3. Ohjaava opettaja rekisteröityy nyvuosiyrittajana.fi -portaaliin
 4. Halutessaan ohjaava opettaja voi tilata oppaita
 5. NY-yritykset rekisteröityvät ohjelmaan nyvuosiyrittajana.fi -sivustolla.

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa maksutonta koulutusta kaikille ohjelman opettajille, auttaa verkostoitumaan ja tukee ohjelman käyttöön liittyvissä haasteissa. Olethan yhteydessä meihin.

Maksut

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija. Nuori Yrittäjyys ry lähettää rekisteröintimaksujen laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen.

NY-yritystä perustettaessa NY-yrittäjät sijoittavat omaa rahaa yritykseen 10-100€/osallistuja, josta tulee yrityksen alkupääoma. Pääoma menee yritystoiminnan käynnistämiseen: materiaalihankinnat tai pienet investoinnit esimerkiksi käyntikortteihin ja esitteisiin.

Arviointi

Arviointi suoritetaan ohjelman aikaisten suoritusten ja toiminnan aktiivisuuden perusteella. Lisäksi arviointiin otetaan mukaan palautettavat tehtävät ja kurssin aikana järjestettävät ja siihen kuuluvat kilpailut.

Arvioinnin tukena kannattaa hyödyntää kansainvälistä Entrepreneurial Skills Passia (ESP), joka on oppijoiden itsearviointityökalu ja yrittäjyystodistus. ESP-itsearvioinnit tehdään ohjelman alussa ja lopussa ja jokainen oppija saa henkilökohtaisen todistuksen omien taitojen kehittymisestä ohjelman aikana. Itsearvioinnin lisäksi oppijat voivat osallistua ESP-kokeeseen, joka mittaa taitoja yrittäjyydestä, talous- ja työelämätaidoista. Lue lisää ESP:stä.

Opettajasta ohjaajaksi

Ohjaavan opettajan tehtävänä on tukea oppimista, toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.

“Yrittäjyys on asenne” -sanonta pätee myös tässä! Tärkeintä on olla kiinnostunut siitä, mitä NY-yrittäjät ideoivat ja olla valmis ohjaamaan lisätiedon lähteille niiltä alueilta, joissa tietoa tarvitaan. Halu luoda ja käyttää verkostoja on tärkeää.

Suurimmat haasteet kohdataan yleensä seuraavissa toiminnan alueissa:

 • Miten päästä toiminnassa alkuun (eli saada ideat toiminnaksi)?
 • NY-yritysten verkkotyökalujen käyttö (mistä saadaan nettisivut ja miten tiedoista otetaan varmuuskopiot?)
 • Miten kirjanpito hoidetaan?
 • Mistä yrityksen tuotteelle tai palvelulle saadaan asiakkaita?

Ohjelman opettaminen

Tämä sivusto tarjoaa NY-yrityksille tietoa ja ohjausta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman toimintaan ja sen vaiheisiin sekä tietoa kilpailuista ja muista ohjelmaan liittyvistä tapahtumista. Myös NY-yritysten rekisteröinti tapahtuu tämän sivuston kautta.

Opinto-ohjelmassa NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajaksi. Oppijat käyvät ohjelman aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelma on jaettu neljään pääteemaan:

Ohjelmalla on selkeä runko, joka auttaa suunnittelutyössä ja tavoitteiden asettamisessa ohjelmaan liittyen.

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Lukukausi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukukauden mittaisena joko syksyllä tai keväällä. Syyslukukaudella aloitus elokuussa ja ohjelma päättyy joulukuussa. Kevätlukukaudella aloitus tammikuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF -muodossa tästä.

Lukuvuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukuvuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin elokuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF-muodossa tästä.

Kalenterivuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa kalenterivuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin tammikuussa ja päättyy joulukuussa.

NY-yritys toiminnassa

 • NY-yritysten toiminta on mahdollista, jos ohjelma on osa oppilaitoksen toimintaa.
  • NY-yrityksen ja oppilaitoksen rahaliikenne on kuitenkin pidettävä erillään.
 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
  • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
  • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on oppijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.
 • NY-yritys ei lähtökohtaisesti maksa palkkaa.
  • Jos NY-yritys kuitenkin päätyy maksamaan palkkaa, ulkopuoliselle palkkaa maksettaessa maksetaan kaikki lakisääteiset maksut (vrt. kotitalous palkanmaksajana).
 • NY-yritys rekisteröidään Nuori Yrittäjyys ry:n rekisteriin tällä sivustolla.
  • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen myymästä palvelusta ei saa kotitalousvähennystä.
 • NY-yritysten on tehtävä toiminnastaan kirjanpito, josta käy ilmi yrityksen tulot ja menot.
 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 10 000 euron.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta.

Turvallisuus ja vakuutukset

Nuori Yrittäjyys ry ottaa rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ilmoittautuneelle yritykselle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta vastuuvakuutuksen, johon sisältyy toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on voimassa NY-yrityksen toiminnan ajan. Varsinaisen vahinkoilmoituksen voi tehdä verkossa OmaFennia-palvelussa vain ne Nuori Yrittäjyys ry:n edustajat, joilla on käyttöoikeus palveluun.

Nämä vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Vakuutusten omavastuuosuudet ovat joko 600 euroa tai 1000 euroa.

NY-yrityksen toimintaa ohjaa myös elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan liittyvät ohjeistukset. Lisätiedot vakuutuksista ja muista turvallisuuteen liittyvistä aiheista löydät, kun olet kirjautunut sisään ohjaavana opettajana.

Tapahtumat ja kilpailut

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia ohjelmaan liittyviä kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Eri kilpailuja ovat mm. paras liikeidea, paras graafinen ilme ja paras internet -kokonaisuus, jotka kaikki tukevat NY-yritysten toimintaa ja kehittävät ideoita. Lue lisää kilpailuista.

Kilpailuiden lisäksi lukuvuoden aikana useilla paikkakunnilla järjestetään Uskalla Yrittää -semifinaaleita, jotka kokoaa alueen NY-yritykset messutapahtumaan esittelemään yritystään ja tekemään myyntityötä. Semifinaalin parhaat NY-yritykset pääsevät kilpailemaan SM-voitosta kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa. Lue lisää Uskalla Yrittää -tapahtumista ja katso alueesi semifinaalin ajankohta.

Kilpailujen tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia oman osaamisen esittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Alueellisessa semifinaalissa ja valtakunnallisessa finaalissa on hyvä mahdollisuus tutustua muihin NY-yrityksiin ja niiden toimintaan.

Lähde mukaan

Katso ohjeet ja linkki ohjaavan opettajan rekisteröintiin etusivulta.

Back To Top