skip to Main Content


Neuvonantaja, mentori, yrityskummi – tärkeällä henkilöllä on monta nimeä!

NY-yrityksen neuvonantajana sinun tulee olla oma itsesi ja jakaa omia kokemuksiasi opiskelijoiden kanssa muutaman kerran lukukaudessa. Yhteensä neuvonantajan odotetaan käyttävän tehtävään noin 5-10 tuntia lukuvuoden aikana. Sinun ei tarvitse olla supermies tai suuryrityksen toimitusjohtaja, vaan riittää mainiosti, jos sinulta löytyy innostuneisuutta, elämänkokemusta sekä halua edistää oppimista ja yrittäjyyttä.

Mikä on NY-yritys?

NY-yritys on oppijoiden opiskeluaikana perustama harjoitusyritys. NY-yritys toimii kuitenkin oikealla rahalla myyden konkreettisia tuotteita ja palveluita asiakkailleen. NY-yrityksen avulla oppijat saavat kuvan yritysmaailman toiminnasta ja ohjelma avaa työelämässä tärkeiden taitojen merkitystä.

Oppijoille tulevat tutuksi yrittäjyyden ja yritystoiminnan peruskäsitteet ja he oppivat etsimään ja arvioimaan omaa yritysideaansa sekä voivat kokeilla idean toimivuutta käytännössä.

Ohjelmaa koordinoi voittoatavoittelematon yhdistys Nuori Yrittäjyys ry.

NY-yrityksissä yksilöllinen kehittyminen ja seuraavien tietojen ja taitojen oppiminen on tärkeää:

  • Yhteistyö-/ryhmätyötaidot ja toinen toisensa tukeminen – NY-yrityksen pyörittäminen on yhteistyötä.
  • Päätöksentekokyky – yhteisten päätösten tekeminen ja niistä neuvotteleminen.
  • Vuorovaikutustaidot – osallistuminen kokouksiin ja keskusteluihin asiakkaiden ja työtovereiden kanssa sekä oman NY-yrityksen esittely eri tilanteissa.
  • Markkinointi – oman tuotteen/palvelun myyminen ja markkinointi. Asiakas- ja kohderyhmien tunnistaminen ja markkinointisuunnitelmien tekeminen.
  • Henkilökohtaisten taitojen kehittyminen – luovuus, itsetunto, omatoimisuus.

NY-yritystoiminnan avulla kannustetaan yritteliäisyyteen, innovointiin ja aktiivisuuteen. Oppijat saavat tietoa ja käytännön kokemusta työelämässä tarvittavista taidoista. Lisäksi oman yrityksen perustaminen voi siintää tulevaisuuden haaveissa.

Neuvonantajan tehtävät

Neuvonantajan tehtävään kuuluu oppijoiden ideoiden kommentointi, parannusehdotukset, mahdolliset kontaktit alueen toimijoihin, neuvot ja ehdotukset NY-yrityksen tuotannon, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Neuvonantajana tapaat oppijoita sovittuna aikana.

Keskustelemalla oppijoiden kanssa yrityksen toiminnasta huomaat oppivasi itsekin uusia asioita ja pääset sisälle sekä aloittavan yrityksen ongelmiin että nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Tapaamiset NY-yrityksen kanssa

Kun oppijoilla on mahdollisia liikeidea-aihioita valmiina, olisi hyvä tavata ja keskustella eri ideoiden mahdollisuuksista ja toteutuksesta ja kommentoida niitä. Ensimmäisessä tapaamisessa on myös hyvä tutustua oppijoihin ja heidän tavoitteisiinsa oman NY-yrityksen suhteen.

Neuvonantajan rooli voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa on ns. normaali idean arviointi (SWOT- edut, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat), jotka määrittävät onko idea toteuttamiskelpoinen. Toisena sinun tulisi arvioida asioita, joita oppijat eivät ehkä itse huomaa tai osaa ottaa huomioon.

Näitä asioita ovat:

  • Onko idea toteuttamiskelpoinen ohjelman aikana?
  • Onko oppijoille osaaminen ko. idean toteuttamiseen?
  • Onko koko tiimi sitoutunut toimintaan?

Hyvä käytäntö on pyytää oppijoita lähettämään suunnitelma esimerkiksi viikkoa ennen tapaamista sähköpostilla.

Muista kuitenkin, että NY-yrittäjät ovat nuoria ja opiskelijoita ja tämä on todennäköisesti ensimmäinen liiketoimintasuunnitelma, jonka he ovat koskaan tehneet.

Toiminnan alkaessa on ensimmäisenä haasteena yleensä joko tuotannon tai markkinoinnin toteuttaminen. Tässä tilanteessa NY-yrittäjät voivat pyytää tapaamista kanssasi kysyäkseen neuvoja esimerkiksi, miten tämän voisi toteuttaa tai kenelle myydä. Tapaamisen sisällöstä ja tavoitteista olisi hyvä sopia etukäteen ja pyytää tuotteen kuvaus ja omat ideat markkinointiin ja tuotantoon.

Ohjelman aikana NY-yritykset pääsevät kilpailemaan erilaisissa kilpailuissa, joita ovat mm. paras video pitchparas liikeideaparas graafinen ilme ja paras internet-kokonaisuus. Neuvonantajana kannattaa kannustaa NY-yrittäjiä osallistumaan näihin ja sitä kautta kehittämään omaa toimintaansa.

Tammikuusta maaliskuuhun järjestetään alueellisia Uskalla Yrittää -semifinaaleja, jotka ovat messutapahtumia. Tapahtumat tarjoavat erinomaisen alustan myyntityön harjoittelulle ja uusille verkostoille.

Vuosikertomukseen voi myös liittää kommentin neuvonantajalta, jossa itse kerrot omista kokemuksistasi vuoden aikana.

Vuosiraportin tulee olla enemmänkin kuvaus toiminnasta kuin yrityksen virallinen vuosikertomus. Kun vuosikertomus on lähes valmis, olisi hyvä pitää tapaaminen (tai kommentoida vuosikertomusta sähköpostitse) ennen vuosikertomuksen palauttamista kouluun ja NY-toimistoon.

Tätä ennen tulee pitää lopettava kokous, jossa toiminta virallisesti lopetetaan ja sovitaan voitonjaosta sekä sijoitetun pääoman palauttamisesta.

Kun toiminta on lopetettu ja vuosiraportti palautettu, on hyvä pitää arviointikeskustelu vuoden tapahtumista, hyvistä hetkistä, ongelmista ja miten niistä selvittiin. Samalla sinun on tärkeää kertoa, mitä itse olet oppinut toiminnasta ja samalla kannustaa eteenpäin seuraavissa haasteissa.

Back To Top