skip to Main Content

Tietoa kiertotaloudesta NY-yrittäjille (testi sivun lopussa)

Nuoret ja nuoret aikuiset kokevat epävarmuutta ja voimattomuutta tulevaisuuden uhkakuvien edessä (mm. Nuorisobarometri 2016). Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia, joita kaikki tarvitsevat. Kiertotalous ei ole erillinen talouden osa-alue, vaan sitä voi löytyä aivan perinteisistä yrityksistä. Kiertotalous sisältää vanhoja, tuttuja ja järkeviä toimintamalleja, kuten energian ja materiaalien säästöä, korjaamista ja kierrätystä. Toisaalta kiertotalous merkitsee uusia ajattelu- ja toimintamalleja, kuten jakamisalustoja.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio mahdollistavat kiertotaloutta monin tavoin. Vastuullinen, resurssiviisas ja luonnonvaroja säästävä toiminta on yritykselle kilpailuetu ja lähitulevaisuudessa jopa elinehto. Kiertotalous voi tarjota lähivuosina ja -vuosikymmeninä runsaasti uusia työpaikkoja. Onkin tärkeää, että yrittäjät ja yritystoimintaa harkitsevat ja ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta kuluttajat luovat kysynnän kiertotalouden palveluille ja tuotteille. Uudenlaista ajattelua tarvitaan sekä yrityksiltä että asiakkailta. Ajattelu uudistuu ja oppiminen mahdollistuu oman kokemisen, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

 

Suorita testi

  • Vastatkaa tiiminne kanssa kiertotaloustestin kysymyksiin liikeideanne näkökulmasta.
  • Valitkaa onko liikeideanne tuote vai palvelu.
  • Vastatkaa huolellisesti, saatte palautteen pisteiden mukaan ja voitte pohtia millaista liiketoimintamallia teidän NY Vuosi yrittäjänä-yritys edustaa.
Kiertotaloustesti

Palvelu

Palvelumme idea

Tuote

Mistä tuotteemme ovat peräisin?

Jos asiakas ei enää tarvitse tuotetta, hän voi palauttaa sen meille.

Yleiset kysymykset

Materiaalien ja tuotteiden hankinnat

Materiaalien käyttö

Yrityksemme jätteet

Miten kulutamme energiaa?

Back To Top