skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Työelämätaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät. Ohjelma on avoin kaikille perus- (yläkoulun) ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville.

Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa ohjaava opettaja.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa oppii:

Ohjelmassa opitaan työelämätaitoja, yrityksen perustamisprosessi ja yrityksen käytännön toimintaa tekemällä. Tiimityötaidot, ajanhallintaidot ja päätöksentekotaidot kehittyvät kokemuksen kautta. Lisäksi oppijat voivat toimia kansainvälisessä verkostossa (Junior Achievement).

Oppijat oppivat

  • uskallusta toteuttaa omia ideoita oikealla rahalla
  • rohkeutta uudenlaiseen oppimiseen tiimin jäsenenä
  • taloudenhallintataitoja
  • valmiuksia projektimaiseen työskentelyyn

Sinun tärkein tehtäväsi huoltajana on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.

Tutustu myös huoltajan oppaaseen!

Tutustu NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tutkimustuloksiin

– Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa työelämässä tarvittavia valmiuksia ja tukee samalla kaikkea oppimista. Tutkimus osoittaa nyt selvästi, että taidot karttuvat tekemällä, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). JA Europen tutkimus toteutettiin yhteistyössä osallistuneiden maiden opetusministeriöiden kanssa ja sitä on tuettu Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoituksella. Suomesta vastaajia oli 2 400. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero monialaisessa osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja opiskelumenestyksessä oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroopassa.

Summary of the key findings and full report, in English

Monialainen osaaminen syntyy käytännön tekemisestä

Tutkimus paljastaa myös, että NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneet nuoret käsittävät yleisesti eri oppiaineiden ja kokonaisuuksien hyödyn paremmin kuin ne nuoret, jotka eivät osallistuneet ohjelmaan. Koulussa opittujen asioiden soveltaminen arkisiin tilanteisiin edistää asioiden merkityksen ymmärtämistä ja seurauksena on parempi menestys opinnoissa. Vaikka avaintaitojen (mm. suullinen viestintä, matemaattiset taidot, päätöksentekotaito) kehittäminen ei ole NY Vuosi yrittäjänä-ohjelman päätarkoitus, Suomessa vaikutus oli selkeä. Esim. päätöksentekokyky vahvistuu merkittävästi laaja-alaisen oppimisen myötä. 

Yrittäjyyskasvatus innostaa opettajia

Yrittäjyyskasvatus on moderni ja käytännönläheinen tapa opettaa. Yrittäjyyskasvatus voidaan integroida vaivatta useisiin aineisiin. Nämä kaksi aihetta nousivat vahvasti esiin tutkimukseen osallistuneiden suomalaisten opettajien vastauksista. Enemmistö opettajista korosti tarvetta keskittyä kokemuksiin perustuviin menetelmiin, kuten NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.  Osa opettajista painotti oppimistavan pedagogisia etuja: he alkoivat ymmärtää opiskelijoitaan paremmin, mikä muutti heidän välisensä suhteen luonnetta.

ICEE-tutkimus selvitti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammattikouluissa. Suomalaiset tutkimuskoulut olivat Kainuun ammattiopisto, Etu-Töölön lukio, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Helsingin kielilukio ja Raisio seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Yhteenveto tuloksista

Keskeiset havainnot, koko tutkimus

Keskeiset havainnot Suomen osalta

Back To Top