skip to Main Content

 

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on oppimiskokemus nuorelle. Toivomme, että ohjelma antaa monipuolisia valmiuksia työelämään.

Vaikuttavuus

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekysely keväällä 2017. N: 756

Ohjelma vahvistaa oppijoiden työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja.

Työelämätaidot

 • Opin ongelmanratkaisutaitoja 68 %
 • Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
 • Aikatauluttaminen ja työn suunnittelu 69 %
 • Vuorovaikutustaitoni vahvistuivat 72 %
 • Ryhmätyötaitoni vahvistuivat 71 %
 • Itseluottamukseni vahvistui 67 %
 • Oma-aloitteisuuteni kasvoi 72 %
 • Tunnistan omat taitoni paremmin 63 %
 • Ymmärsin yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %

Yrittäjyystaidot

 • Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 53 %
 • Antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 58 %
 • Oivalsin, millä alalla haluan työskennellä 33 %
 • Aion perustaa yrityksen ohjelman jälkeen 10 %
 • Oivalsin, etten halua yrittäjäksi 30 %
 • Sai minut harkitsemaan oman yrityksen perustamista 43 %

Taloustaidot

 • Opin rahan käytön suunnittelu 53 %
 • Ymmärsin oman työni arvon 59 %
 • Ymmärsin yrittäjien merkityksen työnantajana ja taloudellisina toimijoina 58 %

Sinun tärkein tehtäväsi huoltajana on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.

Kiitos, että olet mukana!

Back To Top