skip to Main Content

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Työelämätaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät. Ohjelma on avoin kaikille perus- (yläkoulun) ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa ohjaava opettaja.

Sinun tärkein tehtäväsi huoltajana on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.

Tutustu myös huoltajan oppaaseen!

Mitä ohjelmassa oppii?

Työelämätaitoja ja yrittäjämäistä asennetta
Ideasta tuotteeksi prosessin oppiminen
Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitoja
Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
Liiketoimintaosaamista; markkinointia & taloushallintoa

Vaikuttavuus

Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %
Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %
Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %
Ymmärsin oman työni arvon 58 %
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Poimintoja NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).

Ohjelman kulku

Tämä sivusto tarjoaa NY-yrityksille tietoa ja ohjausta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman toimintaan ja sen vaiheisiin sekä tietoa kilpailuista ja muista ohjelmaan liittyvistä tapahtumista. Myös NY-yritysten rekisteröinti tapahtuu tämän sivuston kautta.

Opinto-ohjelmassa NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajaksi. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelman jälkeen oppijat voivat liittyä NY-alumniksi.

Ohjelma peruskoulussa

hohke_ny

Ohjelma lukiossa

amove_software_ny

Ohjelma ammattiopistossa

dokker_ny

Tutustu NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tutkimustuloksiin

Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa työelämässä tarvittavia valmiuksia ja tukee samalla kaikkea oppimista. Tutkimus osoittaa nyt selvästi, että taidot karttuvat tekemällä, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). JA Europen tutkimus toteutettiin yhteistyössä osallistuneiden maiden opetusministeriöiden kanssa ja sitä on tuettu Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoituksella. Suomesta vastaajia oli 2 400. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero monialaisessa osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja opiskelumenestyksessä oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroopassa.

Summary of the key findings and full report, in English

Monialainen osaaminen syntyy käytännön tekemisestä

Tutkimus paljastaa myös, että NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneet nuoret käsittävät yleisesti eri oppiaineiden ja kokonaisuuksien hyödyn paremmin kuin ne nuoret, jotka eivät osallistuneet ohjelmaan. Koulussa opittujen asioiden soveltaminen arkisiin tilanteisiin edistää asioiden merkityksen ymmärtämistä ja seurauksena on parempi menestys opinnoissa. Vaikka avaintaitojen (mm. suullinen viestintä, matemaattiset taidot, päätöksentekotaito) kehittäminen ei ole NY Vuosi yrittäjänä-ohjelman päätarkoitus, Suomessa vaikutus oli selkeä. Esim. päätöksentekokyky vahvistuu merkittävästi laaja-alaisen oppimisen myötä. 

Yrittäjyyskasvatus innostaa opettajia

Yrittäjyyskasvatus on moderni ja käytännönläheinen tapa opettaa. Yrittäjyyskasvatus voidaan integroida vaivatta useisiin aineisiin. Nämä kaksi aihetta nousivat vahvasti esiin tutkimukseen osallistuneiden suomalaisten opettajien vastauksista. Enemmistö opettajista korosti tarvetta keskittyä kokemuksiin perustuviin menetelmiin, kuten NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.  Osa opettajista painotti oppimistavan pedagogisia etuja: he alkoivat ymmärtää opiskelijoitaan paremmin, mikä muutti heidän välisensä suhteen luonnetta.

ICEE-tutkimus selvitti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammattikouluissa. Suomalaiset tutkimuskoulut olivat Kainuun ammattiopisto, Etu-Töölön lukio, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Helsingin kielilukio ja Raisio seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Yhteenveto tuloksista

Keskeiset havainnot, koko tutkimus

Keskeiset havainnot Suomen osalta

 

Back To Top