skip to Main Content

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) on kansainvälinen todistus NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana oleville siitä, että he omaavat tarvittavat taidot yrittäjyyteen ja työelämään. Todistus kertoo, että ohjelman suorittanut onnistuneesti pyörittänyt omaa NY-yritystä ja sen aikana oppinut työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja sekä todistanut osaamisensa ESP-kokeessa.

ESP on on käytössä yli 25 Euroopan maassa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat voivat suorittaa sen. ESP sisältyy rekisteröintimaksuun.

Uuden Entrepreneurial Skills Passin käyttöönotto

Uusi ESP-portaali löytyy jatkossa osoitteesta: https://www.esponline.eu. Samassa portaalissa ovat sekä molemmat itsearvioinnit että varsinainen ESP-koe.

Ensimmäinen itsearviointi on saatavilla 24.9.2018 – 15.2.2019. Toinen itsearviointi on saatavilla 16.2.2019 – 31.5.2019.

1. Step

Opettaja tilaa rekisteröintikoodin Nuori Yrittäjyys ry:ltä. Koodi on voimassa kaksi viikkoa, jonka aikana järjestelmä täytyy aktivoida. Voit tilata käyttöönottokoodin info(a)nuoriyrittajyys.fi. Muista mainita viestissä, että tilaat ESP-koodin.

2. Step

Kun opettaja on rekisteröinyt ja aktivoinut ESP-järjestelmän, voi hän tehdä oppijakoodin, jonka avulla oppijat rekisteröityvät järjestelmään. Kaikki koodin käyttäjät tämän jälkeen näkyvät opettajalle, joka voi seurata heidän etenemistään.

3. Step

Oppija rekisteröityy portaaliin ja pääsee vastaamaan ensimmäiseen itsearviointiin. Opettaja voi seurata oppijoiden etenemistä oman portaalin kautta.

NY-yrittäjän Entrepreneurial Skills Pass

1. Itsearviointi

Rekisteröidy ESP-portaaliin ja vastaa itsearviointiin kahden viikon kuluessa ohjelman aloituksesta. Itsearviointi on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Tarvitset opettajalta rekisteröintikoodin, jotta voit aloittaa ESP:n käytön.

2. Itsearviointi

Vastaa toiseen itsearviointiin ennen NY-yrityksen lopettamista. Saat todistuksen itsearvioinnin suorittamisesta ja voit halutessasi osallistua ESP-kokeeseen.

ESP-koe

Voit osallistua kokeeseen, jos olet vastannut molempiin itsearviointeihin. Koe mittaa teoreettista osaamista yritystoiminnasta. Koe koostuu monivalintakysymyksistä ja läpäisyyn vaaditaan 70 % oikeita vastauksia. Kokeen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Back To Top