skip to Main Content

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) on kansainvälinen todistus NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana oleville siitä, että he omaavat tarvittavat taidot yrittäjyyteen ja työelämään. Todistus kertoo, että ohjelman suorittanut onnistuneesti pyörittänyt omaa NY-yritystä ja sen aikana oppinut työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja sekä todistanut osaamisensa ESP-kokeessa.

ESP on on käytössä yli 25 Euroopan maassa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat voivat suorittaa sen. ESP sisältyy rekisteröintimaksuun.

1. Itsearviointi

Rekisteröidy ESP-portaaliin ja vastaa ensimmäiseen itsearviointiin kahden viikon kuluessa ohjelman aloituksesta. Itsearviointi on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Itsearviointiportaali aukeaa elokuussa. Pääset siirtymään portaaliin tästä.

2. Itsearviointi

Vastaa toiseen itsearviointiin ennen NY-yrityksen lopettamista. Saat todistuksen itsearvioinnin suorittamisesta ja voit halutessasi osallistua ESP-kokeeseen.

Itsearviointiportaali aukeaa elokuussa. Pääset siirtymään portaaliin tästä.

ESP-koe

Voit osallistua kokeeseen, jos olet vastannut molempiin itsearviointeihin. Koe mittaa teoreettista osaamista yritystoiminnasta. Koe koostuu monivalintakysymyksistä ja läpäisyyn vaaditaan 70 % oikeita vastauksia. Kokeen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Back To Top