skip to Main Content

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) on kansainvälinen todistus oppijoille, joilla on kokemusta yrittäjyydestä (NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma) ja siitä, että he omaavat tarvittavat taidot yrittäjyyteen ja työelämään.

Entrepreneurial Skills Passiin kuuluu ohjelman alussa ja lopussa tehtävät itsearviointikyselyt, joiden avulla mitataan oppijan taitojen kehitystä sekä ohjelman lopussa tehtävä ESP-koe, jonka läpäistyään oppija saa kansainvälisen todistuksen osaamisestaan.

ESP on luotu NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tueksi ja on käytössä yli 25 Euroopan maassa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat oppijat voivat suorittaa Entrepreneurial Skills Passin. ESP sisältyy oppijan rekisteröintimaksuun.

Mistä ESP muodostuu?

 • Itsearviointityökalu oppijoille (https://self.entrepreneurialskillspass.eu/fi)
  • Oppijat vastaavat ohjelman alussa alkukyselyyn ja ohjelman lopussa loppukyselyyn.
   • Kyselyiden jälkeen he saavat todistuksen, joka kertoo taitojen kehittymisestä.
  • Nuoret rekisteröityvät itse portaaliin ja täyttävät kyselyt
  • Kyselyt ovat saatavilla suomen ja ruotsin kielillä
Entrepreneurial Skills Pass — itsearvioinnin teemat
 • Luovuus
 • Itseluottamus
 • Ryhmätyötaidot
 • Neuvokkuus
 • Määrätietoisuus
 • Vastuunotto
 • Oma-aloitteisuus
 • Entrepreneurial Skills Pass -koe (https://exam.entrepreneurialskillspass.eu/esp/)
  • Koe mittaa opiskelijoiden taitoja yrittäjyydestä, talous- ja työelämätaidoista.
  • Kokeen läpäissyt nuori saa kansainvälisen todistuksen taidoistaan, joka on hyvä lisä ansioluetteloon NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman todistuksen lisäksi.
  • Kokeen kesto on 1 tunti ja koe koostuu monivalintakysymyksistä. Läpäisyyn vaaditaan 70 % oikeita vastauksia.
  • Koe toteutetaan luokkatilassa koululla ja on verkkopohjainen (NY valmentaa opettajan koejärjestelmän käyttöön)
  • Kokeeseen osallistuminen edellyttää itsearviointien tekemistä
  • Koe suoritetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi keväällä
   (kokeeseen osallistuvan nuoren on oltava mukana NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa kyseisenä lukuvuonna)

Tutustu kokeen sisältöön, opetussuunnitelmaan alla olevan linkin avulla! Ladattavan version löydät opettajan työkalupakista.

Entrepreneurial Skills Pass — Kokeen sisältö
 

HUOM. Kokeeseen osallistuvan tulee olla mukana NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa ja hänellä tulee olla todistus itsearviointien suorittamisesta.

Opettajalle

 • Työkalupakki (http://esptoolkit.fi.ja-digital.org/fi)
  (tunnukset ovat saatavilla sisäänkirjautuneille opettajille)

  • Työkalupakki sisältää työkaluja, joista on apua sekä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa että ESP-kokeeseen valmistautumisessa.
 • Valmis, maksuton arviointityökalu (opiskelijoiden itsearviointi) NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tueksi.

Miten otan ESP:n käyttöön?

 • Itsearvointityökalu: Oppijat rekisteröityvät itsearviointityökaluun ja vastaavat kyselyihin. Loppukyselyn jälkeen he voivat ladata todistuksen, joka kertoo heidän kehityksen ohjelman aikana.
 • Opettajan työkalupakki: Käyttäjätunnus ja salasana ovat saatavilla sisäänkirjautuneille opettajille.
 • ESP-koe: Toteutetaan oppilaitoksessa oppitunnin aikana ja Nuori Yrittäjyys ry opastaa ohjaavan opettajan koejärjestelmän käyttöön.
Back To Top