skip to Main Content

Yrittäjyys on asennetta

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Työelämätaidot ja  taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät. Ohjelma on avoin kaikille perus- (yläkoulun) ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelma, jota toteutetaan oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa ohjaava opettaja. Ohjaavan opettajan tehtävänä on toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.

Opinto-ohjelmassa NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajaksi. Oppijat käyvät ohjelman aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelma on jaettu neljään pääteemaan:

Sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi kaupallistamisesta sekä saada uutta tietoa, miten kansainväliset yritykset toimivat. TATin businesskursseja voit suorittaa, mikäli ne ovat oppilaitoksen kurssitarjottimella.

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Lukukausi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukukauden mittaisena joko syksyllä tai keväällä. Syyslukukaudella aloitus elokuussa ja ohjelma päättyy joulukuussa. Kevätlukukaudella aloitus tammikuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF -muodossa tästä.

Lukuvuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa lukuvuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin elokuussa ja ohjelma päättyy toukokuussa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi

Lataa vuosikello PDF-muodossa tästä.

Kalenterivuosi

Ohjelma on mahdollista suorittaa kalenterivuoden mittaisena. Ohjelman aloitus tällöin tammikuussa ja päättyy joulukuussa.

Ohjelma peruskoulussa

Ohjelma ammatillisessa koulutuksessa

Ohjelma lukiossa

Vaikuttavuus

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvot vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962). Ohjelma vahvistaa oppijoiden työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja.

Työelämätaidot

Opin vastuunottamista ja -kantamista
82%
Ymmärsin yrittäjämäisen asenteen tärkeyden
77%
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi
74%
Ryhmätyötaitoni kehittyivät
68%
Aikatauluttaminen ja työn suunnitteluni kehittyi
67%
Ongelmanratkaisukykytaitoni kehittyivät
66%
Vuorovaikutustaitoni paranivat
66%
Itseluottamukseni kasvoi
64%
Opin tunnistamaan omat taitoni
63%

Yrittäjyystaidot

Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä
59%
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja
54%
Madalsi kynnystä oman yrityksen perustamiseen
46%
Aion perustaa yrityksen ohjelman jälkeen 12 %

Taloustaidot

Ymmärsin oman työni arvon
58%
Ymmärsin yrittäjien merkityksen taloudellisena toimijana
55%
Opin rahan käytön suunnitteluna
55%

Ohjelman käyttöönotto

  1. Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman aloittamisesta
  2. Ohjaava opettaja tai työpari perehtyy ohjelmaan ja halutessaan osallistuu maksuttomaan ohjelmakoulutukseen (kts. koulutuskalenteri: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
  3. Ohjaava opettaja rekisteröityy nyvuosiyrittajana.fi -portaaliin
  4. Halutessaan ohjaava opettaja voi tilata oppaita
  5. NY-yritykset rekisteröityvät ohjelmaan nyvuosiyrittajana.fi -sivustolla

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa maksutonta koulutusta kaikille ohjelman opettajille, auttaa verkostoitumaan ja tukee ohjelman käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija. Rekisteröitymisen jälkeen oppijat pääsevät käyttämään aineistoa ja työkalupakkia NY-yrityksen toiminnassa. Nuori Yrittäjyys ry on ottanut vastuuvakuutuksen kaikille NY-yrityksille. Vakuutusmaksu sisältyy rekisteröintimaksuun.

Kansainvälistä toimintaa

Nuori Yrittäjyys ry on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa, jolla on toimintaa yli 110 maassa globaalisti ja tavoittaa vuosittain yli 10 miljoonaa lasta ja nuorta.

Verotus

Verohallinto on laatinut Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmista erillisen ohjeen. Ohjeessa käsitellään Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien verotusta koskevia kysymyksiä tuloverotuksessa, ennakkoperinnässä ja arvonlisäverotuksessa. NY-yrityksestä saatavaa tuloa verotetaan, kuten luonnollisten henkilöiden saamaa tuloa yleensäkin, tuloverolain säännösten (1535/1992) mukaisesti verotettavana ansiotulona. NY-yritys voi toimia 1-3 lukukautta, mutta enimmillään 12 kuukautta.

Verohallinnon lausunto NY-yrityksen verotuksesta.

Back To Top