skip to Main Content

Yrittäjyys on asennetta

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Työelämätaidot ja  taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät.  Ohjelma on avoin kaikille perus- (yläkoulun) ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelma, jota toteutetaan oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa ohjaava opettaja. Ohjaavan opettajan tehtävänä on toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.

Opinto-ohjelmassa NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajaksi. Oppijat käyvät ohjelman aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelma on jaettu neljään pääteemaan:

Sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi kaupallistamisesta sekä saada uutta tietoa, miten kansainväliset yritykset toimivat. TATin businesskursseja voi suorittaa mikäli ne ovat oppilaitoksen kurssitarjottimella.

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Verotus

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt toiminnan laillisuuden ja verotuskäytännöt yhdessä Verohallinnon kanssa. Voit tutustua ohjeisiin tarkemmin Verohallinnon sivuilla.

Vaikuttavuus

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekysely keväällä 2017. N: 756

Ohjelma vahvistaa oppijoiden työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja.

Työelämätaidot

 • Opin ongelmanratkaisutaitoja 68 %
 • Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
 • Aikatauluttaminen ja työn suunnittelu 69 %
 • Vuorovaikutustaitoni vahvistuivat 72 %
 • Ryhmätyötaitoni vahvistuivat 71 %
 • Itseluottamukseni vahvistui 67 %
 • Oma-aloitteisuuteni kasvoi 72 %
 • Tunnistan omat taitoni paremmin 63 %
 • Ymmärsin yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %

Yrittäjyystaidot

 • Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 53 %
 • Antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 58 %
 • Oivalsin, millä alalla haluan työskennellä 33 %
 • Aion perustaa yrityksen ohjelman jälkeen 10 %
 • Oivalsin, etten halua yrittäjäksi 30 %
 • Sai minut harkitsemaan oman yrityksen perustamista 43 %

Taloustaidot

 • Opin rahan käytön suunnittelu 53 %
 • Ymmärsin oman työni arvon 59 %
 • Ymmärsin yrittäjien merkityksen työnantajana ja taloudellisina toimijoina 58 %

Kansainvälistä toimintaa

Nuori Yrittäjyys ry on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa, jolla on toimintaa yli 110 maassa globaalisti ja tavoittaa vuosittain yli 10 miljoonaa lasta ja nuorta.

Ohjelman käyttöönotto

 1. Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman aloittamisesta
 2. Ohjaava opettaja tai työpari perehtyy ohjelmaan ja osallistuu maksuttomaan ohjelmakoulutukseen (kts. koulutuskalenteri: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
 3. Ohjaava opettaja rekisteröityy nyvuosiyrittajana.fi -portaaliin
 4. Halutessaan ohjaava opettaja voi tilata oppaita
 5. NY-yritykset rekisteröityvät ohjelmaan nyvuosiyrittajana.fi -sivustolla

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa maksutonta koulutusta kaikille ohjelman opettajille, auttaa verkostoitumaan ja tukee ohjelman käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Ohjelmassa on oppijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on perusasteella 22€/oppilas ja toisella asteella 30€/oppija.  Rekisteröitymisen jälkeen oppijat pääsevät käyttämään aineistoa ja työkalupakkia NY-yrityksen toiminnassa. Nuori Yrittäjyys ry on ottanut vastuuvakuutuksen kaikille NY-yrityksille. Vakuutusmaksu sisältyy rekisteröintimaksuun.

Tutustu kokemuksiin

Katso ammatillisen toisen asteen oppijoiden kokemuksia

Katso peruskoululaisten kokemuksia

Katso lukiolaisten kokemuksia

Back To Top