skip to Main Content

Omnian opiskelijoille lisäosaamista kiertotaloudesta ja yrittäjyydestä

Omnian opiskelijat pääsivät innovoimaan sosiaalisia yrityksiä kiertotalouden työpajassa 5.4. Opiskelijat ideoivat yrityksiä, jotka tuottavat voittoa, auttavat ratkaisemaan sosiaalisia ja/tai ympäristöongelmia sekä käyttävät luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi. Nuori Yrittäjyys ry on yhdessä Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn ja Omnian kanssa mukana Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja…

Read More

Koulutussopimus ja NY-yritys

Saatuamme kyselyitä voiko oppilaitos solmia koulutussopimuksen nuorten perustaman NY-yrityksen kanssa, pyysimme ja saimme ao. lausunnon Opetushallituksesta, opetusneuvos Riikka Vackerilta. Koulutussopimustyöpaikan tulee olla sellainen, jossa täyttyy Ammatillisen koulutuksen laissa (532/2017) säädetyt edellytykset toimia työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkana. Tämän suorempaa vastausta kysymykseesi…

Read More
Back To Top