skip to Main Content

Koulutussopimus ja NY-yritys

Saatuamme kyselyitä voiko oppilaitos solmia koulutussopimuksen nuorten perustaman NY-yrityksen kanssa, pyysimme ja saimme ao. lausunnon Opetushallituksesta, opetusneuvos Riikka Vackerilta.

Koulutussopimustyöpaikan tulee olla sellainen, jossa täyttyy Ammatillisen koulutuksen laissa (532/2017) säädetyt edellytykset toimia työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkana. Tämän suorempaa vastausta kysymykseesi ei valitettavasti ole antaa. Laki ei ota kantaa yritysmuotoihin, vaan NY-yritystä tarkastellaan samojen edellytysten kautta kuin muitakin työpaikkoja (72 §). Jos edellytykset täyttyvät, koulutussopimus voidaan tehdä.

Lain mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Lisäksi tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä henkilö, joka voidaan nimetä vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi.  

Koulutuksen järjestäjä arvioi edellytykset. Työpaikaksi ei katsota koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöä, vaikka siellä tehtäisiin vastaavia työtehtäviä. Ja esimerkiksi oppilaitoksen opettaja, joka toimii ohjaajana, ei ole työpaikan henkilöstöä. Sekin on aina hyvä huomioida, että kun koulutuksen järjestäjä linjaa mikä on riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa, linjausta sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin opiskelijoihin.

Back To Top