skip to Main Content

Kokemuksia lukukauden mittaisista NY-opinnoista

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa toteutettiin syksyllä 2017 lukukauden mittainen NY-opintojakso.  Aiemmin lukiomme NY-yritykset ovat ohjelman mukaisesti toimineet koko lukuvuoden. Tampereen norssin lukiossa halusimme heti tarttua mahdollisuuteen tarjota opiskelijoillemme tätä uutta tiiviimpää vaihtoehtoa, onhan tehtävämme palvella opiskelijoiden oppimista ja kehittää monipuolisia oppimispolkuja.

Sovimme, että opiskelijat voivat valita joko lukukauden tai -vuoden pituisen NY-opinto-ohjelman.  Lukiomme talous- ja elinkeinoelämän linjan, tuttavallisemmin Business Norssin opiskelijat perustavat NY-yrityksiä toisen lukuvuoden aikana.  Se on kiireinen ja vauhdikas vuosi; tanssitaanhan helmikuussa vanhojen tanssit ja osa opiskelijoista aloittaa ylioppilaskokeiden kirjoittamisen jo saman vuoden keväällä.

Parikymmentä business norssilaista perusti NY-yrityksen, heistä noin puolet (11 opiskelijaa) halusi perustaa yrityksen lukukaudeksi. He perustivat viisi NY -yritystä.  Toinen puoli ryhmästä perusti koko lukuvuoden toimivat yritykset.   Ohjaavalle opettajalle se tarkoitti sitä, että suunnittelin kaksi eri pituista ja eri tahtista ohjausryhmää.  Kaikki NY- yritykset rekisteröitiin alkusyksystä ja erityisesti lukukauden toimivien yritysten rekisteröinnissä etenimme reippaasti, jotta opiskelijat saattoivat aloittaa yritystoiminnan nopeasti. Tavoitteena oli saada kaikille mahdollisimman pitkäaikainen oppimiskokemus.  Yritykset pääsivät mukavasti työn alkuun rekisteröidyttyään, tämän jälkeen ohjaus suunnattiin kunkin yrityksen ajankohtaisiin kysymyksiin ja tilanteisiin.  Marraskuussa ohjaustyö eriytyi siten, että lukukauden mittaiset NY-yritykset kokoontuivat tiiviimmin ja valmistautuivat yrityksen lopettamiseen. Samaan aikaan lukuvuoden toimivilla NY-yrityksillä työ ja ohjaus jatkui entiseen malliin. Joulukuussa lukukauden toimineet NY-yrittäjät tekivät tiiviisti lopettamiseen liittyviä talouslaskelmia, viimeistelivät vuosikertomuksensa ja palauttivat ne sähköisesti määräaikaan mennessä.

Syyslukukauden lopuksi oli aika pysähtyä pohtimaan millainen syksy oli ollut ja mitä oli opittu. Olihan lukukauden pituinen NY-toiminta uraauurtava kokeilu.  Suurin osa opiskelijoista (10 opiskelijaa) oli tyytyväisiä tiiviiseen opiskeluun.   He olivat tyytyväisiä siihen, että saivat toteuttaa koko yrityksen elinkaaren alusta loppuun noin neljän kuukauden aikana.  Nämä opiskelijat kokivat positiivisena mahdollisuutena tehdä opinnot näin tiiviisti. Oppimiskokemus oli merkityksellinen, vaikka oppilaat joutuivat samalla tyytymään lyhyempään toiminta-aikaan ja taloudelliseen tulokseen.  Lisäksi osa opiskelijoista kertoi, että näin heille jää enemmän aikaa keskittyä kevätlukukaudella muihin opintoihin, mm. valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Vain yksi opiskelija piti lukukauden pituista opiskelua liian lyhyenä. Hänen mielestään yksi lukuvuosikin olisi ollut liian lyhyt aika oppimiseen.

NY-toimintaan opiskelijat esittivät mm. seuraavia kehittämisideoita ja ajatuksia: korkeampi aloituspääoma tulisi olla mahdollinen.  Yksi opiskelija toivoi, että lukio-opintojen NY-toiminta olisi mahdollista kesällä. Hän perusteli ehdotustaan kesäajan laajemmilla työmahdollisuuksilla.   Lisäksi yksi opiskelija totesi, että ajasta riippumatta on todella vaikea keksiä hyvä liikeidea ja laittaa yritys pyörimään. Kaikki ehdotukset eivät siis liittyneet tiiviimpään aikatauluun.   Positiivista kokeilun kannalta on se, että yhdeksän opiskelijaa on valmis suosittelemaan lukukauden mittaista NY-yritys toimintaa tulevina vuosina.

Opiskelijat, jotka jatkavat NY-yritystoimintaa koko lukuvuoden kertoivat valintansa perustaksi erilaisia näkökulmia. Keskeisin peruste oli halu saada pidempi aikainen kokemus yritystoiminnasta.  Lisäksi he tavoittelevat suurempia tuloja.   Yhden NY- yrityksen yrittäjät kertoivat, että heidän tuotteensa on kausituote, jolla on paremmat markkinat kuivien kelien aikana, elo-lokakuussa sekä huhti-toukokuussa, joten heidän yrityksen on luontevaa jatkaa koko lukuvuoden.  Koska lukuvuoden NY-yritykset toimivat edelleen on vielä liian varhaista vertailla eri pituisen NY-yrittäjyyden oppimiskokemuksia.

Ohjaajan näkökulmasta eri aikaiset NY-yritykset tuovat mielenkiintoisia haasteita työhön, on reagoitava nopeasti kysymyksiin ja samalla rohkaistava opiskelijoita napakasti oma-aloitteiseksi. Vaarana on se, että kiireisessä aikataulussa sortuu tekemään asioita opiskelijoiden puolesta. Tärkeä pedagoginen tavoitehan sekä lukion opetussuunnitelmassa (2016) että NY-toiminnassa on opiskelijan kasvun tukeminen oma-aloitteisuuteen, ongelmanratkaisuun ja tiimityöhön. Opintoihin liittyvät onnistumiset ja myönteiset kokemukset edistävät oppimista. Ne innostavat osaamisen kehittämiseen, joten mitä enemmän opiskelija uskaltaa ja yrittää sitä enemmän hän oppii.

Eija Niskanen
historian ja yhteiskuntaopin lehtori,BN-koordinaattori
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

Back To Top