skip to Main Content

IMG_1626

  1. Määrittele yrityksen arvot
  2. Kirjaa yrityksen toimintaperiaatteet
  3. Kartoita yrityksesi toiminnan vaikutukset ympäristöön ja sidosryhmiin
  4. Kartoita avainsidosryhmien odotukset
  5. Määrittele vastuullisuuden mittarit
  6. Toimi johdonmukaisesti ja avoimesti
  7. Viesti vastuullisuudesta
  8. Tee väliarvioita ja kehitä toimintaa

”Instead of controlling the environment for the benefit of the population, perhaps it’s time we control the population to allow the survival of the environment.” Sir David Attenborough

Back To Top